لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (15)
تالیف (27)
ترجمه (0)
تهران (27)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (24)

تعداد یافت شده (27) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه سوالات پرستاری بهداشت جامعه برای آماده‌سازی دانشجویان پرستاری و مامائی جهت آزمون فینال و ..
نويسنده:علیرضا خاتونی - نشر و تبلیغ بشری - دیویی: 610.73 - 96 صفحه - وزیری (مقوایی) - چاپ 1 سال 1375 - 3000 ریال - انتخاب
2- مرور جامع پرستاری بهداشت جامعه براساس آخرین سرفصل دروس شورای عالی برنامه‌ریزی آموزش پزشکی ...
مترجم:اسحاق ایلدرآبادی ؛ زيرنظر:فاطمه دباغی - جامعه‌نگر - دیویی: 610.7343 - 424 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1397 - 399000 ریال - 2 -196-101-600-978 انتخاب
3- پرستاری بهداشت جامعه 1 و 2 و 3 بر اساس سرفصل تعیین شده جهت واحد درسی پرستاری بهداشت جامعه 1 و 2 و 3
نويسنده:مریم جدید‌میلانی ؛ نويسنده:فرخ‌سهیل ارشدی ؛ نويسنده:احمدعلی اسدی‌نوقابی - موسسه ‌انتشاراتی‌ اندیشه ‌رفیع - دیویی: 610.7343 - 440 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 69500 ریال - 8 -19-8154-964 انتخاب
4- مجموعه سوالات پرستاری بهداشت جامعه (1، 2، 3) راهنمای شرکت در امتحانات فینال و کارشناسی ارشد
نويسنده:علیرضا خاتونی ؛ نويسنده:یدالله سیاوش‌وهابی - سماط - دیویی: 610.73 - 448 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 18000 ریال - 1 -62-6437-964 انتخاب
5- هزار نکته در هزار تست پرستاری بهداشت جامعه
نويسنده:هدایت‌الله صلاح‌زهی ؛ نويسنده:فرنوش خجسته ؛ نويسنده:فاطمه خوشخو - آبنوس - دیویی: 610.73677 - 262 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 49500 ریال - 8 -58-6334-964-978 انتخاب
6- پرستاری بهداشت جامعه: سری NVP
نويسنده:زهرا کشتکاران - نشر و تبلیغ بشری،حکیم هیدجی - دیویی: 610.7343 - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 58000 ریال - 2 -084-399-964 انتخاب
7- پرستاری بهداشت جامعه 1 و 2 و 3: بر اساس سرفصل تعیین شده جهت واحد درسی پرستاری بهداشت جامعه 1 و 2 و 3
نويسنده:مریم جدید‌میلانی ؛ نويسنده:فرخ‌سهیل ارشدی ؛ نويسنده:احمدعلی اسدی‌نوقابی - موسسه ‌انتشاراتی‌ اندیشه ‌رفیع - دیویی: 610.7343 - 440 صفحه - وزیری (شومیز خارجی) - چاپ 3 سال 1386 - 79500 ریال - 8 -19-8154-964 انتخاب
8- پرستاری بهداشت جامعه 1 و 2 و 3 بر اساس سرفصل تعیین شده جهت واحد درسی پرستاری بهداشت جامعه 1 و 2 و 3
نويسنده:مریم جدید‌میلانی ؛ نويسنده:فرخ‌سهیل ارشدی ؛ نويسنده:احمدعلی اسدی‌نوقابی - موسسه ‌انتشاراتی‌ اندیشه ‌رفیع - دیویی: 610.7343 - 440 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 49500 ریال - 8 -19-8154-964 انتخاب
9- مرور جامع پرستاری بهداشت جامعه
نويسنده:اسحاق ایلدرآبادی ؛ زيرنظر:فاطمه دباغی - جامعه‌نگر - دیویی: 610.7343 - 424 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 299000 ریال - 2 -196-101-600-978 انتخاب
10- بانک سوالات پرستاری بهداشت جامعه 1،2،3: قابل استفاده در آزمون کارشناسی ارشد پرستاری، آموزش بهداشت، مدیریت خدمات بهداشتی و اقتصاد بهداشت
نويسنده:زهرا فتوکیان ؛ نويسنده:فاطمه غفاری - آینده سازان - دیویی: 610.73677 - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 42000 ریال - 964-6827-90-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3