لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(36)
چاپ مجدد (11)
تالیف (18)
ترجمه (29)
تهران (40)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (47) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راه‌کارهای سوال پرسیدن برای آموزش استثنایی
نويسنده:الیزابت شونسی ؛ مترجم:مرضیه قاسمی‌راد - آزمون‌یار پویا - دیویی: 372.13 - 68 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 5 -7-90538-964-978 انتخاب
2- آداب پرسش و پاسخ
نويسنده:مجید رحمتی - نشر نذیر،بنی ‌فاطمه - دیویی: 297.076 - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 2500 ریال - 0 -67-7045-964 انتخاب
3- مهارتهای سوال کردن (چرا به طور مناسب سوال نمی‌کنیم؟)
نويسنده:یان مک‌کای ؛ مترجم:عباس صادقی ؛ مترجم:محمدعلی ولی‌پور - حق‌شناس - دیویی: 370.1 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 6 -47-5784-964 انتخاب
4- چگونه به دانش‌آموزان کمک کنیم سئوال بپرسند
نويسنده:سالی گلادینو ؛ نويسنده:جنی ویلسون ؛ مترجم:خسرو نظری - زیتون سبز - دیویی: 371.37 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 6 -85-5000-600-978 انتخاب
5- آشنایی با هنر پرسشگری براساس مفاهیم تفکر انتقادی و اصول سقراطی
نويسنده:لیندا الدر ؛ نويسنده:ریچارد پل ؛ مترجم:علی صاحب‌الزمانی - اختران - دیویی: 160 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 0 -176-207-964-978 انتخاب
6- جادوی پرسش
نويسنده:غلامرضا جعفری‌ممتاز - فرهنگ‌شناسی - دیویی: 371.37 - 212 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 100000 ریال - 1 -46-6724-600-978 انتخاب
7- راه و رسم پرسش‌گری سقراطی در روان‌درمانی
نويسنده:جیمزسی اوورهولسر ؛ مترجم:آرزو حسینی ؛ ويراستار:سامان نونهال - ابن سینا - دیویی: 616.8914 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 0 -68-7939-600-978 انتخاب
8- آشنایی با هنر پرسشگری سقراطی براساس مفاهیم و ابزارهای تفکر انتقادی
نويسنده:ریچارد پل ؛ نويسنده:لیندا الدر ؛ مترجم:پیام یزدانی - اختران - دیویی: 371.37 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 240000 ریال - 2 -185-207-964-978 انتخاب
9- اصول عمومی تدریس و پرسشگری
نويسنده:حمیدرضا رضازاده - وانیا - دیویی: 371.102 - 220 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1100 نسخه - 125000 ریال - 8 -25-6564-600-978 انتخاب
10- مهارت‌های خلاقیت و پرسشگری
نويسنده:نرگس ابوطالبی ؛ نويسنده:فاطمه‌صغری مومنیان ؛ ويراستار:خدیجه نوروزی - نگار تابان - دیویی: 153.35 - 122 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 1 -00-8753-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5