لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(36)
چاپ مجدد (11)
تالیف (18)
ترجمه (29)
تهران (40)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (47) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راه و رسم پرسش‌گری سقراطی در روان‌درمانی
نويسنده:جیمزسی اوورهولسر ؛ مترجم:آرزو حسینی ؛ ويراستار:سامان نونهال - ابن سینا - دیویی: 616.8914 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 0 -68-7939-600-978 انتخاب
2- پرسش در مدارس ابتدایی
نويسنده:ادواردکنراد رگ ؛ مترجم:علی ایمانی - عابد،نوآور - دیویی: 372.137 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 12000 ریال - 7 -582-364-964 انتخاب
3- راهبردهای پرسشگری در تدریس (با فراگیران)
نويسنده:عربعلی حسن‌زاده‌قشلاق - ادیبان - دیویی: 371.37 - 142 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 35000 ریال - 0 -47-5558-600-978 انتخاب
4- آشنایی با هنر پرسشگری سقراطی براساس مفاهیم و ابزارهای تفکر انتقادی
نويسنده:ریچارد پل ؛ نويسنده:لیندا الدر ؛ مترجم:پیام یزدانی - اختران - دیویی: 371.37 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 240000 ریال - 2 -185-207-964-978 انتخاب
5- آموزش و ارزشیابی مهارت‌های زندگی: پرسش کردن: برای استفاده معلمان، دبیران و مدرسان مراکز تربیت معلم
نويسنده:سالی گادینو ؛ نويسنده:جنی ویلسون ؛ مترجم:حسین دانشفر - فاطمی - دیویی: 371.295 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 0 -535-318-964-978 انتخاب
6- آداب پرسش و پاسخ
نويسنده:مجید رحمتی - نشر نذیر،بنی ‌فاطمه - دیویی: 297.076 - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 2500 ریال - 0 -67-7045-964 انتخاب
7- مهارت‌های پرسشگری در جریان تدریس
نويسنده:محمد قلی‌پورکوهستانی ؛ ويراستار:معصومه ودودی - اراده - دیویی: 371.37 - 94 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 9 -68-8140-600-978 انتخاب
8- مسئله چیست؟
مترجم:نصرالله حکمت - الهام - دیویی: 001.433 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 1 -65-6071-964 انتخاب
9- آشنایی با هنر پرسشگری براساس مفاهیم تفکر انتقادی و اصول سقراطی
نويسنده:لیندا الدر ؛ نويسنده:ریچارد پل ؛ مترجم:علی صاحب‌الزمانی - اختران - دیویی: 160 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 0 -176-207-964-978 انتخاب
10- پرسشگری و بارش فکری
نويسنده:سیدعارف حسینی ؛ نويسنده:رسول صالحی‌بندنبی - اراده - دیویی: 371.37 - 86 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 8 -81-8140-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5