لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (6)
تالیف (9)
ترجمه (5)
تهران (11)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (14) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روش‌های مدرن پرورش اندام
نويسنده:دیوید کمرون ؛ مترجم:فرزانه شیخ‌الاسلامی - اوج علم - دیویی: 613.713 - 72 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 15000 ریال - 8 -41-5165-600-978 انتخاب
2- روش‌های مدرن پرورش اندام
نويسنده:دیوید کمرون ؛ مترجم:فرزانه شیخ‌الاسلامی - نسیم بهشت - دیویی: 613.713 - 72 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 15000 ریال - 8 -10-6946-600-978 انتخاب
3- تغذیه ورزشی و مواد غذائی در ورزش (ویژه پرورش اندام)
تهيه و تنظيم:علیرضا فولادی - علم و ورزش - دیویی: 613.2024796 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 1600 ریال - 6 -012-449-964 انتخاب
4- نرمش و پرورش اندام: یک متد نیروبخش و نشاطآور برای همه
نويسنده:شهریار یاربخت - نیما - دیویی: 613.7 - 128 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1379 - 3000 ریال - 9 -00-6655-964 انتخاب
5- تغذیه ورزشی و مواد غذائی در ورزش (ویژه پرورش اندام)
تهيه و تنظيم:علیرضا فولادی - علم و ورزش - دیویی: 613.2024796 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 1600 ریال - 6 -012-449-964 انتخاب
6- روش‌های مدرن پرورش اندام
نويسنده:دیوید کمرون ؛ مترجم:فرزانه شیخ‌الاسلامی - کرانه عشق - دیویی: 613.713 - 72 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 15000 ریال - 4 -28-6907-600-978 انتخاب
7- بدنسازی و تمرین‌های کششی
نويسنده:باب اندرسن ؛ مترجم:تهمینه میرهاشمیان - ققنوس - دیویی: 613.71 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 14000 ریال - 6 -227-311-964 انتخاب
8- نرمش و پرورش اندام: یک متد نیروبخش و نشاطآور برای همه
نويسنده:شهریار یاربخت - نیما - دیویی: 613.7 - 128 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1378 - 2000 ریال - 9 -00-6655-964 انتخاب
9- نرمش و پرورش اندام: یک متد نیروبخش و نشاطآور برای همه
نويسنده:شهریار یاربخت - نیما - دیویی: 613.7 - 128 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 6 سال 1380 - 3000 ریال - 9 -00-6655-964 انتخاب
10- سیستم‌های تمرین در پرورش اندام: ویژه مربیان پرورش اندام و بدنسازی
نويسنده:مقصود نبیل‌پور ؛ ويراستار:عبدالمهدی نصیرزاده - شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - دیویی: 613.7 - 162 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 165000 ریال - 6 -034-355-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2