لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (1)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای نوشتن شرح عمل در جراحی عمومی
نويسنده:فضه الیاسی‌نیا ؛ نويسنده:فرهام احمدی ؛ نويسنده:محمد عاشوری - سیمرغ دانش - دیویی: 616.0751 - 92 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 150000 ریال - 6 -5-95566-600-978 انتخاب
2- راهنمای نسخه‌نویسی جراحی
نويسنده:محمد رضایی - نشر تدبیر - دیویی: 617.9 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 21000 ریال - 4 -57-6504-964 انتخاب
3- راهنمای نسخه‌نویسی جراحی
نويسنده:محمد رضایی ؛ نويسنده:مهران نویزی - مهرجهان - دیویی: 617.9 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 21500 ریال - 6 -2-94264-964 انتخاب
4- راهنمای نسخه‌نویسی جراحی
نويسنده:محمد رضایی - نشر تدبیر - دیویی: 617.9 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 21000 ریال - 4 -57-6504-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1