لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(48)
چاپ مجدد (10)
تالیف (57)
ترجمه (1)
تهران (43)
شهرستان (15)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (58) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گامی به سوی فرهنگ و حقوق شهروندی
نويسنده:روح‌اله روح‌الهی - سام آرام - دیویی: 346.55 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 350000 ریال - 4 -89-5844-600-978 انتخاب
2- مجموعه قوانین و مقررات حقوق شهروندی و منشور حقوق زنان
تهيه و تنظيم: مرکزمطبوعات‌وانتشارات‌قوه‌قضائیه - قوه ‌قضاییه‌، مرکز مطبوعات‌ و انتشارات - دیویی: 346.55 - 184 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 8000 ریال - 6 -01-8006-964 انتخاب
3- شهرنامه
نويسنده:محمدتقی جلیلی ؛ ويراستار:مهدی معینی ؛ عكاس:محمود عبدالحسینی - ساز و کار - دیویی: 8fa3.62 - 64 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 35000 ریال - 7 -76-6920-964-978 انتخاب
4- جرایم علیه حقوق شهروندی
نويسنده:غفور تقی‌اوغلو - محقق اردبیلی - دیویی: 342.55085 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 30000 ریال - 0 -8-90353-600-978 انتخاب
5- حقوق شهروندی، حقوق همسایه به ضمیمه رساله حقوق امام سجاد (ع)
نويسنده:سیدعلی روح‌بخش - امام همام،ورع - دیویی: 342.55085 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 30000 ریال - 9 -1-92314-964-978 انتخاب
6- جامعه‌شناسی شهر و شهروندی
نويسنده:ابراهیم شیخ‌زاده‌مرند ؛ نويسنده:محمدباقر تاج‌الدین ؛ نويسنده:سیدعلی رحمان‌زاده - دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند - دیویی: 307.760955 - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 295000 ریال - 2 -4691-10-964-978 انتخاب
7- حقوق شهروندی و تضمینات قانونی آن
نويسنده:تهمینه مردانی - استاد شهریار - دیویی: 347.55016 - 162 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 200000 ریال - 8 -2-97208-600-978 انتخاب
8- منشور حقوق شهروندی: مشتمل بر بیانیه رئیس جمهوری اسلامی ایران، متن منشور حقوق شهروندی، ...
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 346.55 - 172 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 90000 ریال - 0 -13-8804-600-978 انتخاب
9- منشور حقوق شهروندی
تدوين:اکبر رسولی ؛ تدوين:سیدرحمان سلامت ؛ زيرنظر:مهدی مهدی‌زاده - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 346.55 - 166 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 150000 ریال - 2 -19-8804-600-978 انتخاب
10- آشنایی با حقوق خانواده و شهروندی
نويسنده: مولفین‌انتشارات‌ماوشما - ما و شما - دیویی: 346.55 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 20000 ریال - 9 -21-8875-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6