لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(68)
چاپ مجدد (30)
تالیف (91)
ترجمه (7)
تهران (80)
شهرستان (18)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (14)

تعداد یافت شده (98) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ابزار دقیق و کنترل فرآیند به ضمیمه آزمایشگاه
نويسنده:محسن تقوی‌فر - صفار،اشراقی - دیویی: 681.2 - 214 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 15000 ریال - 5 -57-5882-964 انتخاب
2- ابزار دقیق و کنترل فرآیند به ضمیمه آزمایشگاه
نويسنده:محسن تقوی‌فر - صفار،اشراقی - دیویی: 681.2 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1390 - 45000 ریال - 8 -57-5882-964-978 انتخاب
3- تجزیه و تحلیل سیستم‌های اندازه‌گیری
نويسنده:رضا مهربان - نما،جهان ‌فردا - دیویی: 530.7 - 180 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 27000 ریال - 8 -04-8907-964 انتخاب
4- ابزار دقیق و سیستم‌های اندازه‌گیری
نويسنده:امین نوری - صالحیان - دیویی: 681.2 - 218 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 480000 ریال - 9 -192-214-622-978 انتخاب
5- ابزارهای مدرن اندازه‌گیری دقیق
نويسنده:فتح‌الله معطوفی ؛ ويراستار:فرزاد محبی - فدک ایساتیس - دیویی: 530.8 - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 25000 ریال - 964-8598-24-X انتخاب
6- آشنایی با دستگاههای اندازه‌گیری و سیستم کنترل
نويسنده:محمدجواد پاک‌طینت - سیمین ‌دخت - دیویی: 530.7 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 45000 ریال - 6 -87-8587-964-978 انتخاب
7- سیستم‌های اندازه‌گیری دقیق
نويسنده:محمدجواد حریرپوش ؛ نويسنده:محمدتقی محمودزاده ؛ نويسنده:مصطفی ضیایی - آذریون - دیویی: 530.8 - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 26000 ریال - 3 -14-6836-964 انتخاب
8- مرجع کامل اندازه‌گیری ابعادی
نويسنده:تد بوش ؛ نويسنده:راجر هارلو ؛ نويسنده:ریچارد تامپسون - نشر طراح - دیویی: 530.8 - 726 صفحه - جلد 2 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 9 -44-7089-964 انتخاب
9- ابزار دقیق برای اندازه‌گیری‌های مهندسی: حسگرها و ثبات‌ها
نويسنده:جیمز دالی ؛ نويسنده:ویلیام رایلی ؛ نويسنده:کنت مک‌کانل - ماندگار - دیویی: 681.2 - 328 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 29000 ریال - 964-5778-14-X انتخاب
10- اندازه‌گیری دقیق
گردآورنده:علی رضوانی‌بیدگلی - سنجش و دانش - دیویی: 530.8 - 86 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 150000 ریال - 4 -124-232-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10