لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (12)
تالیف (14)
ترجمه (9)
تهران (12)
شهرستان (11)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (23) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حجامت و فصد (رگ زدن)
نويسنده:مرتضی درزاده - کیان قلم - 330 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 3000 نسخه - انتخاب
2- بازتاب‌شناسی درمانی کف پا
نويسنده:دنیس‌ویچلو براون ؛ مترجم:شاهین احمدزاده - نشر ثالث - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2200 نسخه - 18000 ریال - 9 -69-7230-964 انتخاب
3- آموزش طب سوزنی گوش: تشخیص و درمان بیماریها از طریق لاله گوش (دوره پیشرفته)
نويسنده:نادعلی اسماعیلی - نادعلی - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1393 - 500 نسخه - 105000 ریال - 3 -2-94910-964 انتخاب
4- طب سوزنی بدن
- موسسه جغرافیایی و انتشاراتی ارشاد - 2 صفحه - سلطانی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2500 نسخه - 20000 ریال - انتخاب
5- آموزش طب سوزنی: درمان صد نوع بیماری: دوره متوسطه
نويسنده:الکساندر منگ‌چاو-لای ؛ مترجم:نادعلی اسماعیلی - نادعلی - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 1 -3-94910-964 انتخاب
6- طب سوزنی پیشرفته
نويسنده:یوهانس بیشکو ؛ مترجم:نادعلی اسماعیلی ؛ مترجم:مجتبی کهکشانی - نادعلی - 270 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 600 نسخه - 35000 ریال - 3 -0-95124-964 انتخاب
7- آموزش طب سوزنی: درمان صد نوع بیماری: دوره متوسطه، 2
نويسنده:الکساندر منگ‌چاو-لای - نادعلی - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 600 نسخه - 25000 ریال - 1 -3-94910-964 انتخاب
8- طب سوزنی پیشرفته
نويسنده:یوهانس بیشکو ؛ مترجم:نادعلی اسماعیلی ؛ مترجم:مجتبی کهکشانی - نادعلی - 268 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 2000 نسخه - 90000 ریال - انتخاب
9- آموزش طب سوزنی گوش: تشخیص و درمان بیماریها از طریق لاله گوش (دوره پیشرفته)
نويسنده:نادعلی اسماعیلی - نادعلی - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 600 نسخه - 35000 ریال - 3 -2-94910-964 انتخاب
10- بازتاب‌شناسی درمانی کف پا
نويسنده:دنیس‌ویچلو براون ؛ مترجم:شاهین احمدزاده - نشر ثالث - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1100 نسخه - 50000 ریال - 8 -69-7230-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3