لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1984)
چاپ مجدد (177)
تالیف (2146)
ترجمه (15)
تهران (2125)
شهرستان (36)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1893)

تعداد یافت شده (2161) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پاتولوژی (رابینز)
نويسنده:کامران احمدی‌جزی - فرهنگ فردا،موسسه فرهنگی دکتر احمدی - دیویی: 616.07 - 76 صفحه - رحلی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1383 - 1 -28-8549-964 انتخاب
2- جراحی - 1 (شوارتز)
نويسنده:کامران احمدی‌جزی - فرهنگ فردا،موسسه فرهنگی دکتر احمدی - دیویی: 617 - 84 صفحه - رحلی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1383 - 8 -33-8549-964 انتخاب
3- جراحی - 2 (شوارتز)
نويسنده:کامران احمدی‌جزی - فرهنگ فردا،موسسه فرهنگی دکتر احمدی - دیویی: 617 - 104 صفحه - رحلی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1383 - 6 -34-8549-964 انتخاب
4- فارماکولوژی (کاتزونگ و ترور)
نويسنده:کامران احمدی‌جزی - فرهنگ فردا،موسسه فرهنگی دکتر احمدی - دیویی: 610.7 - 56 صفحه - رحلی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1383 - 964-8549-32-X انتخاب
5- بیماریهای تنفس
نويسنده:فرهاد شاهی ؛ نويسنده:امیرحسین شکیبا ؛ نويسنده:مهدی آلوش - موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده،نشر طبیب - دیویی: 616.2 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 29500 ریال - 1 -943-456-964 انتخاب
6- بیماریهای دستگاه گوارش
نويسنده:فرهاد شاهی ؛ نويسنده:حسین نامدار ؛ نويسنده:هومان ستوده - موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده،نشر طبیب - دیویی: 616.3 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 24500 ریال - 5 -941-456-964 انتخاب
7- پرسش‌های آزمون پیش‌کارورزی همراه با پاسخ‌های تشریحی: شهریور 1383
گردآورنده:محمد نظری ؛ گردآورنده:سیدسعید مدرسی - موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده،نشر طبیب - دیویی: 610.76 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 19500 ریال - 2 -996-456-964 انتخاب
8- 200 سوال آزمون پیش‌کارورزی شهریور 83 همراه با پاسخ تشریحی: بر اساس منابع اعلام شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
نويسنده:رضا محمودرباطی ؛ نويسنده:امین محمودرباطی - چراغ دانش،شبنم دانش - دیویی: 610.76 - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 17500 ریال - 8 -11-8355-964 انتخاب
9- روماتولوژی
نويسنده:مجتبی گرجی ؛ زيرنظر:فرهاد شاهی - موسسه فرهنگی‌ هنری ‌تیمورزاده،نشر طبیب - دیویی: 616.723 - 20 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 14500 ریال - 0 -952-456-964 انتخاب
10- اطفال (2)
نويسنده: هیات‌علمی‌موسسه‌فرهنگی‌هنری‌تیمورزاده - موسسه فرهنگی‌ هنری ‌تیمورزاده،نشر طبیب - دیویی: 618.92 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 19500 ریال - 0 -918-456-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 217