لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (1)
تالیف (8)
ترجمه (0)
تهران (8)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فتق، بواسیر، شقاق و خارش مقعد
نويسنده:احمدرضا سروش - نور دانش - دیویی: 616.6 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 9000 ریال - 5 -25-7757-964 انتخاب
2- فتق، بواسیر، شقاق و خارش
نويسنده:سعید اصلان‌آبادی ؛ نويسنده:محسن امینی ؛ نويسنده:محسن پرویز - ما و شما - دیویی: 617.559 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 11000 ریال - 4 -7-95697-964 انتخاب
3- فتق و ترمیم فتق (هرنیورافی)
زيرنظر:علی اوحدی - میرماه - دیویی: 617.559 - 8 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 6500 ریال - 8 -73-6040-600-978 انتخاب
4- آشنایی با سیستوسل، رکتوسل و انتروسل
تهيه كننده: دفتر پرستاری دپارتمان آموزش بیماران ؛ زيرنظر:طاهره اشرف‌گنجوی ؛ گرافيست:مژگان باقرزاده‌مردانی - میرماه - دیویی: 616.62 - 24 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 24000 ریال - 5 -248-333-600-978 انتخاب
5- فتق
نويسنده:طیبه غلامی ؛ نويسنده:حمیدرضا صادقی‌پوررودسری ؛ زيرنظر:محمد فاضلی - موسسه فرهنگی‌ انتشاراتی ‌حیان - دیویی: 617.559 - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 ریال - 1 -586-460-964 انتخاب
6- فتق
نويسنده:اسماعیل حاجی‌نصرالله ؛ ويراستار:مریم نصیری‌آذر - بهار کتاب - دیویی: 617.559 - 98 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 27500 ریال - 964-93509-0-X انتخاب
7- فتق، بواسیر، شقاق و خارش
نويسنده:سعید اصلان‌آبادی ؛ نويسنده:محسن امینی ؛ نويسنده:محسن پرویز - ما و شما - دیویی: 617.559 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 17000 ریال - 2 -7-95697-964-978 انتخاب
8- جراحی فتق کشاله ران و مراقبت‌های پس از آن
نويسنده: واحد آموزش انتشارات میرماه ؛ گرافيست:متین‌السادات احمدی - میرماه - دیویی: 617.559 - 16 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 20000 ریال - 9 -138-333-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1