لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(934)
چاپ مجدد (330)
تالیف (635)
ترجمه (629)
تهران (1082)
شهرستان (182)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (63)

تعداد یافت شده (1264) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدیریت استراتژیک سازمانها
نويسنده:سیدمحمد نوع‌پسنداصیل - پیک مروا - 284 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 22000 ریال - 7 -8-96075-964 انتخاب
2- کاربرد نظریه بازیها در مدیریت (استفاده از نظریه بازیها برای تدوین استراتژی)
نويسنده:آدام برندنبرگر ؛ نويسنده:باری نیلباف ؛ نويسنده:تئودور لویت - مبلغان - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1500 نسخه - 50000 ریال - 2 -75-2614-964-978 انتخاب
3- مبانی مدیریت استراتژیک
نويسنده:جفری هریسون ؛ نويسنده:کارن‌اچ. جان ؛ مترجم:سیدمحمد اعرابی - مهکامه - 342 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 1000 نسخه - 128000 ریال - 7 -36-2827-964-978 انتخاب
4- مدیریت استراتژیک و رهبری مدرن بیمارستان‌ها و مراکز درمانی
نويسنده:نصیر دهقان - بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - 86 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 96000 ریال - 8 -97-6927-600-978 انتخاب
5- سند راهبردی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
نويسنده:عبدالکریم شادمهر ؛ گرافيست:هادی کیقبادی - پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 200 نسخه - 250000 ریال - 0 -12-8412-600-978 انتخاب
6- مبانی مدیریت استراتژیک و بازاریابی در شرکتهای دارویی
تدوين:بهزاد نجفی - اختر - 832 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1300 نسخه - 175000 ریال - 8 -248-517-964-978 انتخاب
7- تدوین استراتژی
نويسنده:علی مزرعتی - شرکت انتشاراتی پارس پیدورا - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 1 -17-5990-600-978 انتخاب
8- بیانیه ماموریت سازمان و عملکرد سازمانی
نويسنده:مجتبی نورمحمدی‌لیاسی - تی‌آرا،موسسه پارسا مبتکر گام اول - 102 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 1 -22-7910-600-978 انتخاب
9- راهبردسازی پویا: رویکردی بهنگام برای رهبران قرن بیست و یکم
نويسنده:لاری‌ای. گرینر ؛ نويسنده:توماس‌ کامینگز ؛ مترجم:فرح شفیعی‌بافتی - موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان - 246 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 200 نسخه - 250000 ریال - انتخاب
10- برنامه‌ریزی استراتژیک و کاربرد آن در شهرسازی ایران و نمونه موردی کلان شهر تهران
نويسنده:واراز مرادی‌مسیحی - شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 8 -45-7943-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 127