لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(581)
چاپ مجدد (49)
تالیف (624)
ترجمه (6)
تهران (624)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (475)

تعداد یافت شده (630) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- داخلی - 3 (گوارش و کلیه) (هاریسون و سسیل)
نويسنده:کامران احمدی‌جزی - موسسه فرهنگی دکتر احمدی،فرهنگ فردا - دیویی: 616 - 116 صفحه - رحلی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1383 - 9 -38-8549-964 انتخاب
2- The Last: داخلی - عفونی: مباحث تکمیلی از هاریسون 2001 و سیسیل 2001 جهت آزمون پذیرش دستیار 84 - 83
نويسنده:یاسر جناب ؛ نويسنده:علی بابایی‌جندقی ؛ نويسنده:رضا صمدپور - کتاب میر - دیویی: 610.7 - 320 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 98000 ریال - 1 -99-8106-964 انتخاب
3- مهارتهای تدریس: راهنمای مربیان و کارکنان بهداشتی
نويسنده:کریستین ایوان ؛ مترجم:محمود مباشری - آوای ظهور،آثار سبحان - دیویی: 610.7 - 220 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 45000 ریال - 2 -3-90066-600-978 انتخاب
4- پاتولوژی
نويسنده:کامران احمدی‌جزی - فرهنگ فردا،موسسه فرهنگی احمدی - دیویی: 616.07 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 30000 ریال - 3 -109-523-964-978 انتخاب
5- فلش کارت اطفال 1
نويسنده:کامیار کامرانی - موسسه‌فرهنگی‌انتشاراتی‌رهپویان‌شریف،خسروی - دیویی: 610.7 - 478 صفحه - جیبی (مقوایی) - چاپ 1 سال 1384 - 55000 ریال - 0 -2-90762-964 انتخاب
6- اطفال - 3 (اسنشیال نلسون و دو مبحث تکمیلی)
نويسنده:کامران احمدی‌جزی - فرهنگ فردا،موسسه فرهنگی دکتر احمدی - دیویی: 610.7 - 74 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 4 -028-523-964 انتخاب
7- داخلی - 4 (روماتولوژی و مسمومیت) (سسیل 2004 و هاریسون 2005)
نويسنده:کامران احمدی‌جزی - فرهنگ فردا،موسسه فرهنگی دکتر احمدی - دیویی: 610.76 - 56 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5 -036-523-964 انتخاب
8- ارولوژی (اسمیت 2004)
نويسنده:کامران احمدی‌جزی - فرهنگ فردا - دیویی: 610.7 - 68 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 6 -058-523-964 انتخاب
9- مجموعه درسنامه طب اورژانس: مرجع 95
نويسنده:رضا اخوان - رهپویان شریف - دیویی: 616.025 - 182 صفحه - جلد 27 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 590000 ریال - 9 -414-249-964-978 انتخاب
10- مجموعه درسنامه طب اورژانس: مرجع 95
نويسنده:علی عبدالرزاق‌نژاد ؛ نويسنده:مهدی فروغیان - رهپویان شریف - دیویی: 616.025 - 276 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 590000 ریال - 3 -388-249-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 63