لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (5)
تالیف (15)
ترجمه (1)
تهران (15)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (16) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ششمین کتاب سال گرافیک دانشجویی (نشانه)
گردآورنده:زکیه رستمی ؛ گردآورنده:مریم صباغی ؛ گردآورنده:فریده نظری‌منفرد - رسم - 60 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 6 -54-8763-964-978 انتخاب
2- ارتباط تصویری از چشم‌انداز نشانه‌شناسی
نويسنده:فهیمه پهلوان - دانشگاه هنر - 168 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 3 -70-6218-964-978 انتخاب
3- درآمدی بر تحلیل عناصر تصویری در آرم: بررسی عناصر تصویری در آرم‌های دولتی، با رویکردی به روش‌های ...
نويسنده:فهیمه پهلوان - دانشگاه هنر - 231 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 28000 ریال - 7 -37-6218-964 انتخاب
4- درآمدی بر تحلیل عناصر تصویری در آرم: بررسی عناصر تصویری در آرم‌های دولتی، با رویکردی به روش‌های ...
نويسنده:فهیمه پهلوان ؛ ويراستار:ابوالفضل توکلی‌شاندیز - دانشگاه هنر - 230 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 5000 نسخه - 50000 ریال - 6 -37-6218-964-978 انتخاب
5- پنجمین کتاب سال گرافیک دانشجویی (نشانه)
گردآورنده:مهدی صادقی - رسم - 156 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 7 -31-8763-964-978 انتخاب
6- ارتباط تصویری از چشم‌انداز نشانه‌شناسی
نويسنده:فهیمه پهلوان ؛ ويراستار:عزیزه پنجوینی ؛ ويراستار:فرزان سجودی - دانشگاه هنر - 168 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 5000 نسخه - 60000 ریال - 3 -70-6218-964-978 انتخاب
7- پنجمین کتاب سال گرافیک دانشجویی (فونت)
گردآورنده:مهدی صادقی - رسم - 132 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 1 -33-8763-964-978 انتخاب
8- درآمدی بر تحلیل عناصر تصویری در آرم: بررسی عناصر تصویری در آرم‌های دولتی، با رویکردی به روش‌های ...
نويسنده:فهیمه پهلوان ؛ ويراستار:هادی غبرائی - دانشگاه هنر - 232 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 7 -37-6218-964 انتخاب
9- قدرت گرافیک اطلاعات: استفاده از تصاویر برای برقراری ارتباط موثر با مخاطبان
نويسنده:مارک اسمیسیکلاس ؛ مترجم:حمید کاظمی ؛ مترجم:مینا مقدس‌داراب - چاپار - 236 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 120000 ریال - 7 -064-276-600-978 انتخاب
10- سومین کتاب سال گرافیک دانشجوئی: نشانه
گردآورنده:مهدی صادقی - رسم - 108 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 4000 نسخه - 39500 ریال - 6 -04-8763-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2