لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (5)
تالیف (15)
ترجمه (1)
تهران (15)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (16) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- لوگو در ورزش
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:حمید قاسمی ؛ نويسنده:باقر چهاردولی - اندیشه‌آرا - دیویی: 741.60955 - 162 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100 نسخه - 180000 ریال - 6 -1-97524-600-978 انتخاب
2- ارتباط تصویری از چشم‌انداز نشانه‌شناسی
نويسنده:فهیمه پهلوان - دانشگاه هنر - دیویی: 741.6 - 168 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 3 -70-6218-964-978 انتخاب
3- دو: نشانه‌ها و نامواره‌های مهدی صادقی
- نشر رسم - دیویی: 741.5 - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1500 نسخه - 5000 ریال - 964-95134-0-X انتخاب
4- درآمدی بر تحلیل عناصر تصویری در آرم: بررسی عناصر تصویری در آرم‌های دولتی، با رویکردی به روش‌های ...
نويسنده:فهیمه پهلوان - دانشگاه هنر - دیویی: 741.6 - 231 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 28000 ریال - 7 -37-6218-964 انتخاب
5- پنجمین کتاب سال گرافیک دانشجویی (فونت)
گردآورنده:مهدی صادقی - رسم - دیویی: 686.3 - 132 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 1 -33-8763-964-978 انتخاب
6- سومین کتاب سال گرافیک دانشجوئی: نشانه
گردآورنده:مهدی صادقی - رسم - دیویی: 741.6 - 108 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 4000 نسخه - 39500 ریال - 6 -04-8763-964 انتخاب
7- سومین کتاب سال گرافیک دانشجوئی: نشانه
گردآورنده:مهدی صادقی - رسم - دیویی: 741.6 - 108 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 6 -04-8763-964 انتخاب
8- درآمدی بر تحلیل عناصر تصویری در آرم: بررسی عناصر تصویری در آرم‌های دولتی، با رویکردی به روش‌های ...
نويسنده:فهیمه پهلوان ؛ ويراستار:هادی غبرائی - دانشگاه هنر - دیویی: 741.6 - 232 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 7 -37-6218-964 انتخاب
9- گنجینه پنهان: برگرفته از کتاب سیری در هنر ایران آرتر پوپ، فیلیس اکرمن
نويسنده:داریوش مختاری - دایره چهاررنگ - دیویی: 741.6 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 95000 ریال - 1 -4-92952-600-978 انتخاب
10- ارتباط تصویری از چشم‌انداز نشانه‌شناسی
نويسنده:فهیمه پهلوان ؛ ويراستار:عزیزه پنجوینی ؛ ويراستار:فرزان سجودی - دانشگاه هنر - دیویی: 741.6 - 168 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 5000 نسخه - 60000 ریال - 3 -70-6218-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2