لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(36)
چاپ مجدد (6)
تالیف (33)
ترجمه (9)
تهران (31)
شهرستان (11)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (42) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نگاهی بر عفونت‌های بیمارستانی: راه‌های پیش‌گیری و کنترل
نويسنده:کامبیز دیبا ؛ نويسنده:لیدا لطف‌الهی - بوکتاب - دیویی: 614.45 - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 120000 ریال - 3 -74-2775-964-978 انتخاب
2- پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی: راهنمای عملی سازمان بهداشت جهانی 2002
مترجم:عباسعلی جوادی ؛ مترجم:سینا مباشری‌زاده ؛ مترجم:محسن سروش‌نیا - سلمان - دیویی: 614.45 - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 20000 ریال - 7 -9-91035-964 انتخاب
3- راهنمای کنترل عفونت در همودیالیز
نويسنده:مینا آصف‌زاده ؛ نويسنده:ملیحه چرخچیان ؛ نويسنده:خورشید رستمی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین - دیویی: 614.48 - 294 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 180000 ریال - 9 -20-6760-600-978 انتخاب
4- راهنمای کنترل عفونت در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU)
نويسنده:بهزاد بیژنی ؛ نويسنده:رامین سامی ؛ نويسنده:اکرم شاهرخی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین - دیویی: 614.48 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 180000 ریال - 6 -21-6760-600-978 انتخاب
5- مدیریت مراکز استریلیزاسیون، رختشویخانه و مواد زاید در بیمارستانها
نويسنده:سیداحمد موسوی ؛ نويسنده:رضا آخوندزاده ؛ نويسنده:زهرا موسوی - موسسه عاشورا - دیویی: 614.44 - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 22000 ریال - 964-7263-21-X انتخاب
6- پیشگیری و کنترل عفونت در اتاق عمل
نويسنده:حسن انصاری ؛ نويسنده:رضا عبادی ؛ ويراستار:ویدا شعله‌کردار - عبادی‌فر - دیویی: 617.917 - 78 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 120000 ریال - 3 -51-8147-964-978 انتخاب
7- دستورالعملهای بهداشتی و کنترل عفونت
نويسنده:مایکل زیمرمن ؛ نويسنده:مشائیل تسیمرمان ؛ مترجم:فرزاد فیروزی - سکه - دیویی: 614.44 - 188 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2 -29-6125-964-978 انتخاب
8- عفونت بیمارستانی در ICU
گردآورنده:علی تاج‌آبادی ؛ ويراستار:احسان کاشانی - خمسه النجباء (ع) - دیویی: 614.44 - 74 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 7 -22-6209-600-978 انتخاب
9- راهنما برای اجرا: راهنمای استفاده از راهبردهای چندوجهی سازمان جهانی بهداشت برای ارتقای بهداشت دست
نويسنده: سازمان جهانی بهداشت ؛ مترجم:سیده‌مریم رضوی ؛ مترجم:اشرف‌السادات مصطفوی - انجمن علمی پرستاران قلب ایران،جامعه‌نگر - دیویی: 613 - 72 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 0 -570-101-600-978 انتخاب
10- اصول استریلیزاسیون و تکنیکهای آسپتیک (راهنمای کنترل عفونتهای بیمارستانی)
نويسنده:خلیل رستمی ؛ نويسنده:ذکر‌الله ستاری - موسسه فرهنگی یاوریان - دیویی: 614.44 - 190 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 48000 ریال - 4 -67-6563-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5