لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (0)
تالیف (3)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه قوانین و مقررات پلیس: با آخرین اصلاحات و الحاقات
به‌اهتمام:علی بیاتی ؛ مقدمه:محمدتقی عصار ؛ ويراستار:نسرین ارونتن - خرسندی - دیویی: 343.55015 - 528 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 420000 ریال - 7 -607-114-600-978 انتخاب
2- قواعد بین‌المللی مربوط به حقوق بشر (مجموعه جیبی برای پلیس)
نويسنده: مرکزملل‌متحدویژه‌حقوق‌بشر ؛ مترجم: معاونت‌پژوهش‌دانشگاه‌علوم‌انتظامی ؛ ويراستار:احمد فرهانی - دانشگاه علوم انتظامی ناجا، معاونت پژوهش - دیویی: 341.481 - 68 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 4000 ریال - 3 -7-92338-964 انتخاب
3- پلیس و مقررات راهنمایی و رانندگی شامل: 30 کارت تصویری از انواع پلیس اعم از: پلیس 110، پلیس راه، پلیس چهارراه، پلیس آگاهی، پلیس راهنمایی، پلیس انتظامی
تدوين:اشرف بابایی ؛ تدوين:فاطمه صارمی ؛ تدوين:نعمت ولی‌نژاد - امین آذر - دیویی: 363.2 - 60 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 15000 ریال - 3 -45-7613-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1