لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(30)
چاپ مجدد (89)
تالیف (5)
ترجمه (114)
تهران (117)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (119)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (119) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دایره‌المعارف کوچک من درباره‌ی فوتبال
نويسنده:فرانسوازدو گیبر ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:ترانه امیرابراهیمی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 38 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1394 - 60000 ریال - 5 -045-413-600-978 انتخاب
2- دایره‌المعارف علوم
نويسنده:پاسکال شوول ؛ مترجم:مهناز عسگری ؛ ويراستار:مهدی ضرغامیان - محراب قلم - دیویی: 503 - 164 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1388 - 80000 ریال - 5 -050-103-600-978 انتخاب
3- دایره‌المعارف کوچک من درباره‌ی جانوران قطبی
نويسنده:فرانسوازدو گیبر ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:ترانه امیرابراهیمی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 36 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 40000 ریال - 7 -564-103-600-978 انتخاب
4- دایره‌المعارف کوچک من درباره‌ی حیوانات مزرعه
نويسنده:فرانسوازدو گیبر ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ تصويرگر:اورلی گیلری - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 36 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1397 - 110000 ریال - 8 -086-413-600-978 انتخاب
5- دایره‌المعارف علوم = Science encyclopedia: از آئرودینامیک تا ژنتیک
نويسنده:کاترین هدلم ؛ مترجم:محمود سالک - پیام آزادی - دیویی: 503 - 460 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 6 سال 1387 - 2 -576-302-964-978 انتخاب
6- دایره‌المعارف کوچک من درباره‌ی کوهستان
نويسنده:فرانسوازدو گیبر ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:ترانه امیرابراهیمی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 36 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1398 - 150000 ریال - 1 -126-413-600-978 انتخاب
7- دایره‌المعارف علوم
نويسنده:پاسکال شوول ؛ مترجم:مهناز عسگری ؛ ويراستار:مهدی ضرغامیان - محراب قلم - دیویی: 503 - 164 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 6 سال 1390 - 2 -275-103-600-978 انتخاب
8- دایره‌المعارف کوچک من درباره‌ی بدن من
نويسنده:آگنس واندویل ؛ نويسنده:میشل لانسینا ؛ مترجم:رویا خوئی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 38 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1395 - 80000 ریال - 1 -085-413-600-978 انتخاب
9- دایره‌المعارف کوچک من درباره‌ی جهان
نويسنده:آگنس واندویل ؛ نويسنده:میشل لانسینا ؛ مترجم:رویا خوئی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1399 - 250000 ریال - 4 -125-413-600-978 انتخاب
10- چرا و چگونه (جلدهای 14-8)
نويسنده: جمعی از نویسندگان ؛ مترجم:بهروز بیضایی‌محمدآبادی ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 030 - 350 صفحه - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1386 - 125000 ریال - 4 -145-417-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12