لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(154)
چاپ مجدد (48)
تالیف (130)
ترجمه (72)
تهران (173)
شهرستان (29)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (44)

تعداد یافت شده (202) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Trends immunology
نويسنده:tiffany Horng - علم یاران - دیویی: 616.079 - 58 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 200000 ریال - انتخاب
2- منشور ایمونولوژی (1)
نويسنده:عقیل تبارملاحسن ؛ نويسنده:سعدی کاظمی‌شاهاندشتی ؛ نويسنده:شیما سلطانی‌سولکانی - علوم و فنون معین - دیویی: 616.079 - 528 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 420000 ریال - 7 -50-7386-600-978 انتخاب
3- درسنامه جامع ایمونولوژی
نويسنده:محمدعلی بهار - پیوند مهر - دیویی: 616.079 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 29500 ریال - 1 -8-96330-964 انتخاب
4- روش‌های نوین تشخیص زودرس تغییرات پاتولوژیک در بدن (تفسیر آزمایش‌های ایمونکلوس)
نويسنده:الکساندر پولتایف ؛ نويسنده:محمد ابراهیمی - اخلاص - دیویی: 616.079 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 50000 ریال - 2 -7-92207-964-978 انتخاب
5- ایمنی‌شناسی: برای دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی
گردآورنده:کاظم احمدی ؛ گردآورنده:قاسم سلگی - اسپند هنر - دیویی: 616.079 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 12000 ریال - 2 -24-7437-964 انتخاب
6- ایمونولوژی پایه: کارکردها و اختلالات دستگاه ایمنی
نويسنده:ابول‌کی. عباس ؛ نويسنده:اندوراچ. لیچمن ؛ مترجم:سوسن کبودانیان‌اردستانی - جامعه‌نگر - دیویی: 616.079 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 49000 ریال - 5 -23-8441-964 انتخاب
7- ایمنی‌شناسی و مجموعه آزمون‌ها
گردآورنده:محمدرضا خلاقی ؛ گردآورنده:علیرضا حدادزاده - سنجش و دانش - دیویی: 616.079 - 140 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 150000 ریال - 4 -278-232-600-978 انتخاب
8- ایمونولوژی و سرولوژی: مروری سریع و جامع بر منابع
نويسنده:ساناز افشار‌قاسملو ؛ زيرنظر:عباس بهادر - موسسه انتشاراتی خسروی،دیباج - دیویی: 616.079 - 372 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 69500 ریال - 0 -43-5523-600-978 انتخاب
9- ایمونولوژی برای پرستاران
نويسنده:آرزو راستی ؛ نويسنده:یوسف عرفانی ؛ نويسنده:رضا غلام‌نژادجعفری - جامعه‌نگر - دیویی: 616.079 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 99000 ریال - 1 -234-101-600-978 انتخاب
10- ایمنی‌شناسی برای دانشجویان داروسازی
نويسنده:وی-چیانگ شن ؛ نويسنده:استن‌جی. لویی ؛ مترجم:مهدی شکرآبی - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 616.079 - 178 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 32000 ریال - 4 -1269-01-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 21