لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(150)
چاپ مجدد (46)
تالیف (126)
ترجمه (70)
تهران (167)
شهرستان (29)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (43)

تعداد یافت شده (196) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ایمونولوژی در بدن انسان "مرجع دانشگاهی (دکتری)"
به‌اهتمام: دپارتمان زیست‌شناسی مدرسان برتر - مدرسان برتر - دیویی: 616.07 - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 104000 ریال - 7 -132-371-600-978 انتخاب
2- واکسیناسیون در کودکان (ایمن سازی)
نويسنده:فخری نوایی - مانی - دیویی: 614.47 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 2000 نسخه - 964-7864-40-X انتخاب
3- Kuby immunology
نويسنده:Thomas j. Kindt ؛ نويسنده:Richard A. Goldsby ؛ نويسنده:Barbara A. Osborne - کتاب امیر - دیویی: 616.079 - 716 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 500 نسخه - 650000 ریال - 4 -0211-4292-1 انتخاب
4- ایمونولوژی چهار استاد: Abbas - KUBY - Stites - Roitt
مترجم:هادی غضنفری ؛ مترجم:سیدرضا موسوی ؛ زيرنظر:محمد وجگانی - کتاب میر - دیویی: 616.079 - 524 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 1000 نسخه - 98000 ریال - 2 -004-498-964 انتخاب
5- ایمنی‌شناسی پزشکی مقدماتی و پیشرفته
نويسنده:مهدی محمدی‌قنبرلو ؛ نويسنده:علیرضا محمدیاری ؛ نويسنده:هادی رحیمی - اندیشه رفیع - دیویی: 616.079 - 374 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 4 -519-987-964-978 انتخاب
6- ایمنی‌شناسی برای پرستاران قابل استفاده تمامی گروههای علوم پایه، مامایی، هوشبری و علوم آزمایشگاهی
نويسنده:جعفر حاجوی - نشر حکیم هیدجی - دیویی: 616.079 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 65000 ریال - 3 -08-5877-600-978 انتخاب
7- ایمنی‌شناسی و سرم‌شناسی "دوره کاردانی دارویی و تجهیزات پزشکی"
نويسنده:کاظم احمدی ؛ ويراستار:علیرضا سالک‌مقدم ؛ ويراستار:اعظم بزرگی - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز برنامه‌ریزی و تالیف کتابهای درسی - دیویی: 616.079 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 100 نسخه - 42500 ریال - 3 -30-2991-964-978 انتخاب
8- ایمونولوژی رویت
نويسنده:ایوان‌موریس رویت ؛ نويسنده:جاناتان بروستف ؛ نويسنده:دیوید میل - ارجمند - دیویی: 616.079 - 592 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 1100 نسخه - 189000 ریال - 2 -077-496-964-978 انتخاب
9- ایمونولوژی برای دانشجویان پرستاری و مامایی
نويسنده:علیرضا سالک‌مقدم ؛ نويسنده:طاهره موسوی ؛ نويسنده:مهدی شکرابی - پیوند مهر - دیویی: 616.07 - 132 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1100 نسخه - 38500 ریال - 1 -03-5173-600-978 انتخاب
10- کلیاتی بر ژنتیک و ایمونولوژی
نويسنده:علی زارعی ؛ نويسنده:یاسر زارعی‌کردشولی - نوروزی - دیویی: 616.079 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 7 -0647-02-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 20