لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(56)
چاپ مجدد (15)
تالیف (38)
ترجمه (33)
تهران (65)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (71) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نقش تاثیرگذار عشق و حسادت در شکل دادن به تعامل مشتری
نويسنده:کمال طارمی - ماهواره - دیویی: 658.827 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 160000 ریال - 6 -97-8589-600-978 انتخاب
2- برنامه‌ریزی برند
نويسنده:کوین‌لین کلر ؛ مترجم:امین اسداللهی ؛ مقدمه:پرویز درگی - بازاریابی - دیویی: 658.827 - 146 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1100 نسخه - 100000 ریال - 0 -41-6982-600-978 انتخاب
3- برند، رهبری و سازمان
نويسنده:محمد محمودی‌میمند ؛ نويسنده:مریم حاجی‌شمس ؛ ويراستار:رامین الهامی - مهکامه - دیویی: 658.827 - 84 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 4 -12-7127-600-978 انتخاب
4- هفت رویکرد به مدیریت برند: پژوهش، نظریه و کاربرد
نويسنده:تیلده هدینگ ؛ نويسنده:شارلوت کنوتزن ؛ نويسنده:موتز بی‌یه - دانشگاه امام صادق (ع) - دیویی: 658.827 - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 8 -489-214-600-978 انتخاب
5- چگونه برندها رشد می‌کنند: شامل بازارهای نوظهور، خدمات و کالاهای بادوام، برندهای جدید و برندهای لوکس
نويسنده:جنی رومانیوک ؛ نويسنده:بایرون شارپ ؛ مترجم:سجاد خالوزاده‌مبارکه - دیباگران ‌تهران - دیویی: 658.827 - 212 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 100 نسخه - 600000 ریال - 9 -107-218-622-978 انتخاب
6- مدیریت استراتژیک برند
نويسنده:کوین‌لین کلر ؛ مترجم:عطیه بطحایی ؛ ويراستار:حسین رسولی - سیته - دیویی: 658.827 - 466 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1397 - 1000 نسخه - 400000 ریال - 3 -15-5253-600-978 انتخاب
7- مدیریت برند
نويسنده:تیلده هدینگ ؛ مترجم:ابوالفضل تاج‌زاده‌نمین ؛ مترجم:حدیث نوروزی - آوای ظهور - دیویی: 658.827 - 274 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 100 نسخه - 150000 ریال - 5 -98-5896-600-978 انتخاب
8- برندها و مدیریت برند: چشم‌اندازهایی از تحقیقات معاصر
نويسنده:باربارا لوکن ؛ نويسنده:روهینی آهلووالیا ؛ نويسنده:مایکل ج هوستون - سوره مهر - دیویی: 658.827 - 444 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 1100 نسخه - 220000 ریال - 2 -571-175-600-978 انتخاب
9- برند کشوری با رویکرد مزیت رقابتی
نويسنده:محمد احمدی ؛ نويسنده:مجید بهزادیان ؛ نويسنده:موسی کریمی - آرنا - دیویی: 658.827 - 132 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 0 -464-356-600-978 انتخاب
10- برندسازی ملت: مفاهیم و رویکردهای نوین
نويسنده:عادل آذر ؛ نويسنده:محسن ذبیحی‌جامخانه ؛ ويراستار:مجید مهدیار - رصد علم - دیویی: 658.827 - 210 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 3 -52-8596-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8