لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(60)
چاپ مجدد (17)
تالیف (40)
ترجمه (37)
تهران (71)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (77) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- برند ملت ایران (عوامل موثر بر ارتقاء - طراحی مدل مفهومی)
نويسنده:محمد بیطرفان ؛ نويسنده:محمدرضا دارائی - رصد علم - دیویی: 658.827 - 166 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 200000 ریال - 6 -3-96637-600-978 انتخاب
2- مدیریت استراتژیک برند در ورزش
نويسنده:مهتاب خان‌محمدی ؛ نويسنده:ملیحه‌السادات آقائی‌شهری - سخنوران - دیویی: 796.0681 - 106 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 120000 ریال - 2 -624-383-600-978 انتخاب
3- مفاهیم برتر
نويسنده:ولی شکری ؛ نويسنده:سیدمهدی محمدی - صبورا - دیویی: 658.827 - 94 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 52000 ریال - 5 -79-6342-600-978 انتخاب
4- مدیریت برندها
نويسنده:سیلوی لافورت ؛ مترجم:سیدمهدی جلالی ؛ مترجم:مجید حسنی‌نژاد - سیته - دیویی: 658.827 - 522 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 320000 ریال - 5 -79-5253-600-978 انتخاب
5- مدیریت استراتژیک برند
نويسنده:کوین‌لین کلر ؛ مترجم:عطیه بطحایی ؛ ويراستار:حسین رسولی - سیته - دیویی: 658.827 - 466 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1397 - 400000 ریال - 3 -15-5253-600-978 انتخاب
6- برندسازی ملی
نويسنده:ابوالفضل معصوم‌زاده‌زواره ؛ نويسنده:جعفر شمسی - ابوالفضل معصوم‌زاده زواره - دیویی: 658.827 - 246 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 93000 ریال - انتخاب
7- تاثیر دانش بر توسعه برند
نويسنده:مهلا سرمدی‌پور ؛ نويسنده:داود یعقوبی ؛ نويسنده:خوشقدم اخوان‌قلعه‌جق - راز نهان - دیویی: 658.827 - 100 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 87000 ریال - 5 -970-258-600-978 انتخاب
8- رهبری برند
نويسنده:دیویدا. آکر ؛ نويسنده:اریک جواچیمستالر ؛ مترجم:عظیم فضلی‌پور - متخصصان بدون مرز - دیویی: 658.827 - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 360000 ریال - 6 -5809-04-600-978 انتخاب
9- مدیریت استراتژیک برند
نويسنده:کوین‌لین کلر ؛ مترجم:سیدمهدی جلالی ؛ ويراستار:نورا موسوی‌نیا - سیته - دیویی: 658.827 - 472 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 560000 ریال - انتخاب
10- مدیریت برندها: یک منظر معاصر
نويسنده:سیلوی لافورت ؛ مترجم:علی حاجی‌محمدعلی ؛ مترجم:حسنعلی پیش‌بین - رسا - دیویی: 658.827 - 432 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 350000 ریال - 1 -931-317-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8