لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (23)
تالیف (32)
ترجمه (0)
تهران (32)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (32) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مقالات مولانا (فیه‌مافیه)
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ ويراستار:جعفر مدرس‌صادقی - نشر مرکز - دیویی: 297.825 - 246 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1383 - 1600 نسخه - 23500 ریال - 3 -163-305-964 انتخاب
2- غواص معانی: تصحیح و تفسیری بر فیه ما فیه مولانا جلال‌الدین محمد بلخی
به‌اهتمام:سیامک سینایی - عسلی‌ها،لوح فکر - دیویی: 297.825 - 192 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 0 -2-91570-600-978 انتخاب
3- اسطرلاب حق: گزیده فیه‌ما‌فیه
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ مصحح:محمدعلی موحد - ماهی - دیویی: 297.825 - 292 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1500 نسخه - 270000 ریال - 0 -284-209-964-978 انتخاب
4- جبر و اختیار در مثنوی
نويسنده:محمدمهدی رکنی - اساطیر - دیویی: 8fa1.31 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 2200 نسخه - 4800 ریال - 6 -60-5960-964 انتخاب
5- گزیده فیه‌مافیه: مقالات مولانا
گردآورنده:مهدی الهی‌قمشه‌ای - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 297.825 - 364 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1378 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 3 -164-455-964 انتخاب
6- گزیده فیه‌مافیه: مقالات مولانا
گردآورنده:مهدی الهی‌قمشه‌ای - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 297.825 - 306 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1379 - 3000 نسخه - 13000 ریال - انتخاب
7- مولانا: جان و جهان: گزین‌گویه‌هایی از فیه ما فیه
به‌اهتمام:مصطفی حسین‌زاده ؛ ويراستار:علی حسن‌آبادی - بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - دیویی: 297.825 - 132 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1100 نسخه - 89000 ریال - 0 -040-253-600-978 انتخاب
8- مقالات مولانا [فیه ما فیه]
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ ويراستار:جعفر مدرس‌صادقی - نشر مرکز - دیویی: 297.825 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 2000 نسخه - 8500 ریال - 3 -163-305-964 انتخاب
9- گزیده فیه‌مافیه: مقالات مولانا
گردآورنده:مهدی الهی‌قمشه‌ای - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 297.825 - 364 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1377 - 3000 نسخه - 7500 ریال - 3 -164-445-964 انتخاب
10- مقالات مولانا (فیه‌مافیه)
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ ويراستار:جعفر مدرس‌صادقی - نشر مرکز - دیویی: 297.825 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1382 - 1000 نسخه - 19500 ریال - 3 -163-305-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4