لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (24)
تالیف (33)
ترجمه (0)
تهران (33)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (33) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مقالات مولانا (فیه مافیه)
نويسنده:جعفر مدرس‌صادقی - نشر مرکز - دیویی: 297.825 - 240 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 14 سال 1396 - 249000 ریال - 1 -163-305-964-978 انتخاب
2- گزیده فیه‌مافیه: مقالات مولانا
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ شارح:حسین الهی‌قمشه‌ای - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 297.825 - 362 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1382 - 18000 ریال - 3 -164-445-964 انتخاب
3- اسطرلاب حق: گزیده فیه‌ما‌فیه
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ مصحح:محمدعلی موحد - ماهی - دیویی: 297.825 - 292 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 270000 ریال - 0 -284-209-964-978 انتخاب
4- مقالات مولانا
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ ويراستار:جعفر مدرس‌صادقی - نشر مرکز - دیویی: 297.825 - 210 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1385 - 32500 ریال - 3 -163-305-964 انتخاب
5- مقالات مولانا
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ ويراستار:جعفر مدرس‌صادقی - نشر مرکز - دیویی: 297.825 - 204 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 15 سال 1397 - 325000 ریال - 1 -163-305-964-978 انتخاب
6- مقالات مولانا
نويسنده:جعفر مدرس‌صادقی - نشر مرکز - دیویی: 297.825 - 240 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 9 سال 1387 - 42000 ریال - 1 -163-305-964-978 انتخاب
7- مقالات مولانا (فیه ما فیه)
نويسنده:جعفر مدرس‌صادقی - نشر مرکز - دیویی: 297.825 - 240 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 8 سال 1386 - 39000 ریال - 1 -163-305-964-978 انتخاب
8- اسطرلاب حق: گزیده فیه‌ما‌فیه
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ مصحح:محمدعلی موحد - ماهی - دیویی: 297.825 - 292 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 0 -284-209-964-978 انتخاب
9- مقالات مولانا
نويسنده:جعفر مدرس‌صادقی - نشر مرکز - دیویی: 297.825 - 242 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 11 سال 1390 - 69000 ریال - 1 -163-305-964-978 انتخاب
10- مقالات مولانا (فیه مافیه)
نويسنده:جعفر مدرس‌صادقی - نشر مرکز - دیویی: 297.825 - 242 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1392 - 125000 ریال - 1 -163-305-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4