لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (14)
تالیف (15)
ترجمه (11)
تهران (26)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (26) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدیریت اوقات فراغت و ورزش‌های همگانی
نويسنده:حسن اسدی ؛ نويسنده:کیوان شعبانی‌مقدم ؛ ويراستار:علیرضا استواری - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 796.0692 - 268 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 170000 ریال - 9 -6465-03-964-978 انتخاب
2- مدیریت اوقات فراغت و ورزش‌های تفریحی
نويسنده:مجید جلالی‌فراهانی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 306.4812 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 42000 ریال - 2 -5809-03-964-978 انتخاب
3- مبانی گذراندن اوقات فراغت
نويسنده:عبدالرضا امیرتاش ؛ نويسنده:سولماز پارسافرید - پارسیان کتاب - دیویی: 306.4812 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 250000 ریال - 4 -27-6324-622-978 انتخاب
4- مدیریت رویدادهای ورزشی، تفریحی و جهانگردی
نويسنده:چرلی مارلن ؛ نويسنده:لری‌جی. آدامز ؛ مترجم:ابوالفضل فراهانی - حتمی - دیویی: 394.2068 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 180000 ریال - 4 -99-5751-600-978 انتخاب
5- مدیریت اوقات فراغت و تفریحات سالم
نويسنده:جورج تورکیلدسن ؛ مترجم:علی‌محمد صفانیا ؛ مترجم:میلاد پیرعلی - بامداد کتاب - دیویی: 790.069 - 318 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 249000 ریال - 7 -075-206-964-978 انتخاب
6- مدیریت اوقات فراغت، ورزش‌های تفریحی
نويسنده:عباس شعبانی ؛ نويسنده:اسماعیل مرادی ؛ نويسنده:محسن کریمی - آرون - دیویی: 306.4812 - 320 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 350000 ریال - 0 -609-231-964-978 انتخاب
7- مدیریت رویدادهای ورزشی، تفریحی و جهانگردی
نويسنده:چرلی مارلن ؛ نويسنده:لری‌جی. آدامز ؛ مترجم:ابوالفضل فراهانی - حتمی - دیویی: 394.2068 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 180000 ریال - 4 -99-5751-600-978 انتخاب
8- مدیریت رویدادهای ورزشی، تفریحی و جهانگردی
نويسنده:چرلی مارلن ؛ نويسنده:لری‌جی. آدامز ؛ مترجم:ابوالفضل فراهانی - حتمی - دیویی: 394.2068 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 180000 ریال - 4 -99-5751-600-978 انتخاب
9- مدیریت اوقات فراغت و ورزش‌های تفریحی
نويسنده:مجید جلالی‌فراهانی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 306.4812 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 45000 ریال - 2 -5809-03-964-978 انتخاب
10- مبانی مدیریت اوقات فراغت
نويسنده:صادق کرمی ؛ نويسنده:محمود بریمی‌عبدالخانی ؛ نويسنده:علی قدوسیان - بامن،موسسه پارسا مبتکر گام اول - دیویی: 306.4812 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 170000 ریال - 2 -45-7776-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3