لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(153)
چاپ مجدد (231)
تالیف (377)
ترجمه (7)
تهران (352)
شهرستان (32)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (384) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دستنامه استفاده از مجلات رایگان تمام متن پزشکی در شبکه اینترنت
نويسنده:حمزه‌علی نورمحمدی - دانشگاه شاهد، معاونت پژوهشی - دیویی: 004.67802461 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 7000 ریال - 6 -46-6120-964 انتخاب
2- برترین سایتهای ایرانی
نويسنده:مرتضی قادری‌احسان‌پور ؛ نويسنده:مجتبی قادری‌احسان‌پور - کرشمه - دیویی: 004.67 - 210 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 17000 ریال - 3 -21-8124-964 انتخاب
3- کلید طلایی سایت‌های فارسی
نويسنده:مسعود پرهیزکاری - موسسه انتشاراتی گوهرمنظوم - دیویی: 004.678 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 15000 ریال - 7 -03-5595-964 انتخاب
4- کلید طلایی اینترنت: دایره‌المعارف موضوعی برترین آدرس‌های اینترنت
نويسنده:فرزان مجیدفر - نشر الکترونیکی و اطلاع‌رسانی جهان‌رایانه - دیویی: 004.678 - 500 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1381 - 35000 ریال - 1 -76-6715-964 انتخاب
5- مرجع سایت‌های اینترنت: دندانپزشکی
تهيه و تنظيم: گروه‌تحقیق‌انتشارات‌فیض‌دانش ؛ زيرنظر:سعید کوهساریان ؛ زيرنظر:حمیده فیض‌آبادی - فیض دانش - دیویی: 004.678 - 252 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 5 سال 1386 - 30000 ریال - 3 -75-7687- 964 انتخاب
6- مرجع سایت‌های اینترنت: جغرافی
تهيه و تنظيم: گروه‌تحقیق‌انتشارات‌فیض‌دانش ؛ زيرنظر:فربد ثروتی ؛ زيرنظر:حمیده فیض‌آبادی - فیض دانش - دیویی: 004.678 - 108 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 5 سال 1386 - 19000 ریال - 3 -39-8973-964 انتخاب
7- مرجع سایت‌های اینترنت: فیزیک
تهيه و تنظيم: گروه‌تحقیق‌انتشارات‌فیض‌دانش ؛ زيرنظر:فربد ثروتی ؛ زيرنظر:حمیده فیض‌آبادی - فیض دانش - دیویی: 004.678 - 228 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 28000 ریال - 8 -31-8973-964 انتخاب
8- مرجع سایت‌های اینترنت: حقوق و مبانی بین‌المللی
تهيه و تنظيم: گروه‌تحقیق‌انتشارات‌فیض‌دانش ؛ زيرنظر:فربد ثروتی ؛ زيرنظر:حمیده فیض‌آبادی - فیض دانش - دیویی: 004.678 - 84 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 14000 ریال - 9 -36-8973-964 انتخاب
9- مرجع سایت‌های اینترنت: اقتصاد
تهيه و تنظيم: گروه‌تحقیق‌انتشارات‌فیض‌دانش ؛ زيرنظر:فربد ثروتی ؛ زيرنظر:حمیده فیض‌آبادی - فیض دانش - دیویی: 004.678 - 84 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 14000 ریال - 2 -34-8973-964 انتخاب
10- مرجع سایت‌های اینترنت: مهندسی عمران و معماری
تهيه و تنظيم: گروه‌تحقیق‌انتشارات‌فیض‌دانش ؛ زيرنظر:فربد ثروتی ؛ زيرنظر:حمیده فیض‌آبادی - فیض دانش - دیویی: 004.678 - 132 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 18000 ریال - 3 -56-8973-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 39