لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (29)
تالیف (20)
ترجمه (25)
تهران (45)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (44)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (45) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قلی و هیولای تاریکی
نويسنده:سیدمهدی میرغیاثی ؛ نقاش:حسین صافی - حوض کاشی - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 ریال - 964-93870-3-X انتخاب
2- لامپ اضافی خاموش!
نويسنده:مری‌جین نایت ؛ مترجم:فاطمه باغستانی ؛ ويراستار:بهرام معلمی - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 333.79 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 40000 ریال - 9 -653-389-964-978 انتخاب
3- برق برای کودکان
نويسنده: گروه مولفان ؛ مترجم:هایده کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 537 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1391 - 12000 ریال - 5 -312-389-964-978 انتخاب
4- برق برای کودکان
نويسنده: گروه مولفان ؛ مترجم:هایده کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 537 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1394 - 30000 ریال - 5 -312-389-964-978 انتخاب
5- برق برای کوچولوها (سرگرمی و رنگ‌آمیزی)
نويسنده: گروه مولفان ؛ مترجم:صبا رفیع - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 537 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 40000 ریال - 0 -388-389-964-978 انتخاب
6- برق برای کوچولوها (سرگرمی و رنگ‌آمیزی)
نويسنده: گروه مولفان ؛ مترجم:صبا رفیع - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 537 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 12000 ریال - 0 -388-389-964-978 انتخاب
7- لامپ اضافی خاموش!
نويسنده:مری‌جین نایت ؛ مترجم:فاطمه باغستانی - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 333.79 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 45000 ریال - 9 -653-389-964-978 انتخاب
8- روش‌های تخمین تابع تقاضای برق خانگی
نويسنده:محبوبه حسینی‌نژادیان - اسرار دانش - دیویی: 331.7932 - 78 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 12000 ریال - 4 -30-7551-964 انتخاب
9- خانه با برق، خانه بی‌برق (درباره‌ی مصرف بهینه‌ی برق)
نويسنده:سمیه سپهروند ؛ ويراستار:شیوا مقصود ؛ تصويرگر:بهار اخوان - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان،سازمان بهره‌وری انرژی ایران - دیویی: 333.79 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 45000 ریال - 2 -511-389-964-978 انتخاب
10- برق برای کوچولوها (سرگرمی و رنگ‌آمیزی)
نويسنده: گروه مولفان ؛ مترجم:صبا رفیع - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 537 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 25000 ریال - 0 -388-389-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5