لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (32)
تالیف (33)
ترجمه (5)
تهران (38)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (38) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تاریخ از این ور
نويسنده:احمد عربلو ؛ تصويرگر:ویدا ربانی ؛ ويراستار:سهیلا احمدی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa7 - 124 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 12000 نسخه - 11500 ریال - 5 -069-391-964 انتخاب
2- هزار و یک حکایت تاریخی
نويسنده:محمود حکیمی - قلم - دیویی: 902 - 308 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1373 - 5000 نسخه - 2250 ریال - انتخاب
3- چنین کنند بزرگان
نويسنده:ویل کاپی ؛ مترجم:نجف دریابندری - کتاب پرواز - دیویی: 902.07 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1380 - 5000 نسخه - 11000 ریال - 6 -6-90821-964 انتخاب
4- تاریخ از این ور
نويسنده:احمد عربلو ؛ ويراستار:سهیلا احمدی ؛ تصويرگر:ویدا ربانی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 904 - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 5000 نسخه - 35000 ریال - 3 -069-391-964-978 انتخاب
5- هزار و یک حکایت تاریخی
نويسنده:محمود حکیمی - قلم - دیویی: 902 - 308 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1388 - 1200 نسخه - 48000 ریال - 5 -084-316-964-978 انتخاب
6- هزار و یک حکایت تاریخی
- محمود حکیمی - دیویی: 902 - 312 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - چاپ 2 سال 1369 - 3000 نسخه - 1000 ریال - انتخاب
7- چنین کنند بزرگان
نويسنده:ویل کاپی ؛ مترجم:نجف دریابندری - کتاب پرواز - دیویی: 902.07 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1378 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 5 -1-90821-964 انتخاب
8- هزار و یک حکایت تاریخی
نويسنده:محمود حکیمی - قلم - دیویی: 902 - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1373 - 5000 نسخه - 2250 ریال - انتخاب
9- شوخی‌های بزرگان: حکایت‌های شیرین و خواندنی از بزرگان تاریخ و ادب جهان
گردآورنده:محمود برآبادی ؛ تصويرگر:پیمان برآبادی - نشر طرح و اجرای کتاب - دیویی: 808.87 - 112 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3300 نسخه - 18000 ریال - 8 -64-6993-964-978 انتخاب
10- هزار و یک حکایت تاریخی
نويسنده:محمود حکیمی - قلم - دیویی: 902 - 320 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1375 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 1 -004-316-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4