لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (32)
تالیف (33)
ترجمه (5)
تهران (38)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (38) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هزار و یک حکایت تاریخی
نويسنده:محمود حکیمی - قلم - دیویی: 902 - 308 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1375 - 6000 ریال - 1 -004-316-964 انتخاب
2- چنین کنند بزرگان
نويسنده:ویل کاپی ؛ مترجم:نجف دریابندری - کتاب پرواز - دیویی: 902.07 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1392 - 60000 ریال - 6 -6-90821-964 انتخاب
3- چنین کنند بزرگان
نويسنده:ویل کاپی ؛ مترجم:نجف دریابندری - کتاب پرواز - دیویی: 902.07 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1380 - 11000 ریال - 6 -6-90821-964 انتخاب
4- هزار و یک حکایت تاریخی
نويسنده:محمود حکیمی - قلم - دیویی: 902 - 320 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - وزیری - چاپ 3 سال 1368 - 760 ریال - انتخاب
5- هزار و یک حکایت تاریخی
نويسنده:محمود حکیمی - قلم - دیویی: 902 - 312 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1375 - 6000 ریال - 1 -004-316-964 انتخاب
6- قمر در عقرب: یا چگونه تاریخ حال ما را عوض می‌کند
نويسنده:شرمین نادری - حرفه هنرمند - دیویی: 8fa7.62 - 480 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 350000 ریال - 8 -06-5759-600-978 انتخاب
7- هزار و یک حکایت تاریخی
نويسنده:محمود حکیمی - قلم - دیویی: 902 - 320 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - وزیری - چاپ 4 سال 1368 - 1000 ریال - انتخاب
8- هزار و یک حکایت تاریخی
نويسنده:محمود حکیمی - قلم - دیویی: 902 - 308 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1388 - 48000 ریال - 5 -084-316-964-978 انتخاب
9- هزار و یک حکایت تاریخی
گردآورنده:محمود حکیمی - قلم - دیویی: 902 - 239 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - چاپ 2 سال 1370 - 800 ریال - انتخاب
10- هزار و یک حکایت تاریخی
نويسنده:محمود حکیمی - قلم - دیویی: 902 - 320 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1388 - 50000 ریال - 1 -040-316-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4