لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(23)
چاپ مجدد (24)
تالیف (47)
ترجمه (0)
تهران (5)
شهرستان (42)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (47) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- احکام مصور پوشش بانوان
تدوين: کانون‌ نشر احکام، موسسه اطلس تاریخ شیعه - اطلس تاریخ شیعه - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 5000 نسخه - 80000 ریال - 2 -0-93028-600-978 انتخاب
2- فقه و پوشش بانوان
نويسنده:علی‌اکبر کلانتری ؛ ويراستار:جعفرعلی محمدپور - موسسه بوستان کتاب - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1500 نسخه - 19000 ریال - 1 -603-371-964 انتخاب
3- مناقشه فقهی و حقوقی حجاب
نويسنده:سکینه جعفری‌فر - نوروزی - 126 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 250 نسخه - 100000 ریال - 8 -359-364-600-978 انتخاب
4- فقه و پوشش بانوان
نويسنده:علی‌اکبر کلانتری - موسسه بوستان کتاب - 228 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 1500 نسخه - 40000 ریال - 1 -1150-09-964-978 انتخاب
5- احکام مصور پوشش بانوان
گردآورنده: کانون‌نشراحکام ؛ تصويرگر:ترانه هاشم‌نیا - اطلس تاریخ شیعه،کانون نشر احکام - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1394 - 2500 نسخه - 100000 ریال - 2 -0-93028-600-978 انتخاب
6- زیباییهای حجاب و سیره‌ی حضرت زهرا (س)
محقق:محمدباقر نبی‌نژاد - نبوغ - 72 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 6 سال 1392 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 9 -72-7840-964-978 انتخاب
7- گل عفاف
نويسنده:سیدضیاءالدین تنکابنی - ندای کوثر - 66 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 5000 نسخه - 7000 ریال - 9 -12-6707-600-978 انتخاب
8- احکام مصور پوشش بانوان
تدوين: کانون‌ نشر احکام، موسسه اطلس تاریخ شیعه - اطلس تاریخ شیعه - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 5000 نسخه - 80000 ریال - 2 -0-93028-600-978 انتخاب
9- فقه و پوشش بانوان
نويسنده:علی‌اکبر کلانتری - موسسه بوستان کتاب - 228 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 800 نسخه - 32000 ریال - 8 -0835-09-964-978 انتخاب
10- احکام مصور پوشش بانوان
گردآورنده: کانون‌نشراحکام ؛ تصويرگر:ترانه هاشم‌نیا - اطلس تاریخ شیعه،کانون نشر احکام - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1394 - 2500 نسخه - 100000 ریال - 2 -0-93028-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5