لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(66)
چاپ مجدد (11)
تالیف (77)
ترجمه (0)
تهران (75)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (77) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- منطقی نمودن اندازه دولت
تدوين: معاونت‌امورمدیریت‌ومنابع‌انسانی‌سازمان‌مدیریت - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاونت‌امورپشتیبانی، مرکزمدارک‌علمی‌وانتشارات - دیویی: 354.55 - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 9 -093-338-964 انتخاب
2- خصوصی‌سازی
نويسنده:علیرضا رحیمی‌بروجردی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 338.925 - 284 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 22000 ریال - 9 -5380-03-964 انتخاب
3- معجزه مدیریت
نويسنده:لیلا ضرغام‌زنجانی - گروه آموزشی مدرس،سنجش و دانش - دیویی: 796.069 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - 1 -13-6087-622-978 انتخاب
4- نقش آزادسازی در خصوصی‌سازی و رقابت
نويسنده:سینا لاله ؛ نويسنده:احسان موسوی‌خانقاه ؛ نويسنده:نصرت‌الله شادنوش - رهی - دیویی: 382.71 - 164 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 200000 ریال - 2 -43-7299-600-978 انتخاب
5- قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
گردآورنده:یوسف رونق - فرمنش - دیویی: 346.5503 - 80 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 9000 ریال - 9 -3-90502-600-978 انتخاب
6- برون‌سپاری در نظام سلامت
نويسنده:سارا قدوسی‌مقدم ؛ نويسنده:علی وفائی‌نجار ؛ نويسنده:محمدرضا ملکی - دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی ‌مشهد - دیویی: 362.10955 - 142 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 40000 ریال - 1 -33-6331-600-978 انتخاب
7- اصل 44، انقلاب اقتصادی
نويسنده:محمدمهدی زارع ؛ نويسنده:محسن گنجی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 338.925 - 148 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 20000 ریال - 5 -1205-00-964-978 انتخاب
8- خصوصی‌سازی: اقدام و عمل
نويسنده:زهره‌سادات سجادی‌ ؛ نويسنده:مصطفی حیدری‌هراتمه ؛ نويسنده:محسن عامری‌شهرابی - فرا آموزش - دیویی: 338.925 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 150000 ریال - 9 -42-9988-964-978 انتخاب
9- هشتمین گزارش عملکرد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی: مربوط به شش ماهه منتهی به 31/6/1391
گردآورنده:احمد صادقی‌گلمکانی ؛ گردآورنده:داود خانی ؛ گردآورنده:مهدی فلاح‌دوست - کمیل تهران - دیویی: 346.5507 - 188 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 60000 ریال - 3 -12-6668-600-978 انتخاب
10- نقش نظام بانکی کشور در آزادسازی اقتصادی و توسعه بانکداری اسلامی: مجموعه مقالات نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی
تدوين:مرتضی اله‌داد ؛ تدوين:حسن کوهی ؛ ويراستار:منصور مدرسی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موسسه عالی بانکداری ایران - دیویی: 297.4833 - 584 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 60000 ریال - 5 -68-6239-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8