لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(501)
چاپ مجدد (623)
تالیف (1005)
ترجمه (119)
تهران (1055)
شهرستان (69)
كودك و نوجوان (43)
كمك درسی و آموزشی (20)

تعداد یافت شده (1124) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- یادداشت‌های علم: متن کامل: از 47/11/24 تا 48/12/29
نويسنده:امیراسدالله علم ؛ ويراستار:علینقی عالیخانی - مازیار،معین - 400 صفحه - (در5جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1385 - 2000 نسخه - 4 -38-5643-964 انتخاب
2- گروه‌های قدرت در دوره پهلوی دوم
نويسنده:علی‌جان مرادی‌جو - اعتدال - 276 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 8 -78-2693-964-978 انتخاب
3- نگاهی به رویدادها و وضع اقشار و طبقات جامعه قبل و بعد از قیام
نويسنده: سازمان چریکهای فدایی خلق ایران ؛ نويسنده: خلق‌ایران - سازمان چریکهای فدایی خلق ایران - 76 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1358 - 50 ریال - انتخاب
4- آشوب: مطالعه‌ای در زندگی و شخصیت دکتر محمد مصدق
نويسنده:احمد بنی‌جمالی ؛ مقدمه:حاتم قادری - نشر نی - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1650 نسخه - 48000 ریال - 5 -970-312-964 انتخاب
5- یادداشت‌های علم متن کامل: سال 56 - 1355
نويسنده:امیراسدالله علم ؛ ويراستار:علینقی عالیخانی - مازیار،معین - 566 صفحه - (در6جلد ) - جلد 6 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 5200 نسخه - 9 -71-5676-964-978 انتخاب
6- خاطرات عزت شاهی
تدوين:محسن کاظمی - شرکت انتشارات سوره مهر - 872 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 21 سال 1393 - 2500 نسخه - 329000 ریال - 9 -153-506-964-978 انتخاب
7- نهاوند در انقلاب
نويسنده:حسین زرینی - موسسه چاپ و نشر عروج - 290 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 24000 ریال - 7 -714-335-964 انتخاب
8- یادداشت‌های علم متن کامل: از 47/11/24 تا 48/12/29
نويسنده:امیراسدالله علم ؛ ويراستار:علینقی عالیخانی - مازیار،معین - 400 صفحه - (در6جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1390 - 1000 نسخه - 4 -38-5643-964 انتخاب
9- تاثیر انقلاب سفید بر اقتصاد عصر پهلوی
نويسنده:زهرا طاهری ؛ نويسنده:مرتضی دهقان‌نژاد ؛ نويسنده:علی‌اکبر کجباف - راشدین - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 0 -299-361-600-978 انتخاب
10- نخبگان سیاسی ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی: نمایندگان مجلس شورای ملی، ویژگی‌های گروهی و منشا اجتماعی نمایندگان، مطالعه از نظر جامعه‌شناسی س
نويسنده:زهرا شجیعی - سخن - 580 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1383 - 1650 نسخه - 6 -089-372-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 113