لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (4)
تالیف (4)
ترجمه (10)
تهران (13)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (14) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تکنیکهای بین‌المللی تای چی چوان
نويسنده: فدراسیون‌جهانی‌ووشو ؛ مترجم:شکوفه دیوانی ؛ باهمكاري:محسن محمدی - پیام ورزش،موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی نور - دیویی: 796.8155 - 284 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 15000 ریال - 0 -33-6665-964 انتخاب
2- جوهره‌ی تایی‌چی
نويسنده:وی‌سان لیایو ؛ مترجم:مهیار جلالیانی - فراروان - دیویی: 613.7148 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5500 ریال - 7 -30-6135-964 انتخاب
3- تایی‌چی: شیوه زندگی سالم
نويسنده:گری خور ؛ مترجم:مرجان فرجی - جوانه رشد - دیویی: 613.7148 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 25000 ریال - 1 -76-7475-964-978 انتخاب
4- تای جی چوان: تعالی نهایی
نويسنده:جاوید زمان‌گلزاری - جاوید زمان‌گلزاری - دیویی: 796.8155 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 70000 ریال - 5 -9543-04-600-978 انتخاب
5- تکنیکهای بین‌المللی تای‌ چی‌ چوان
نويسنده:شکوفه دیوانی ؛ ويراستار:سهیلا قاضی‌زاده - آفرینش - دیویی: 796.8155 - 286 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 35000 ریال - 8 -15-2755-964-978 انتخاب
6- اندیشه‌های انرژی‌بخش: چکیده‌ای از کتابهای اسرار ...
نويسنده:امیر توانا - نشاء - دیویی: 154.7 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 6000 ریال - 9 -03-7058-964 انتخاب
7- تای جی چون اختصاری و توئی‌شو
تهيه و تنظيم:توحید اسدیان - زرقلم - دیویی: 796.8155 - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 2700 ریال - 0 -4-90998-964 انتخاب
8- آموزش تای چی یا هنر بکارگیری نیروهای درونی
نويسنده:هرمان کاوز ؛ مترجم:امامعلی دوستی - نگرش روز - دیویی: 613.7148 - 188 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 10000 ریال - 3 -06-6972-964 انتخاب
9- کونگ‌فو "دفاع شخصی"
نويسنده:بروس تگنر ؛ مترجم:کمال باقران - موسسه انتشارات تلاش - دیویی: 796.8153 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 20000 ریال - 6 -77-5750-964 انتخاب
10- کونگ‌فو "دفاع شخصی"
نويسنده:بروس تگنر ؛ مترجم:کمال باقران - موسسه انتشارات تلاش - دیویی: 796.8153 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 10000 ریال - 6 -77-5750-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2