لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(77)
چاپ مجدد (101)
تالیف (136)
ترجمه (42)
تهران (145)
شهرستان (33)
كودك و نوجوان (136)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (178) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- همایش پرندگان
نويسنده:پیتر سیس ؛ مترجم:زهره قایینی - موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان - دیویی: 8fa1.23 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 350000 ریال - 3 -37-7112-600-978 انتخاب
2- پرنده چگونه پرواز می‌کند؟
نويسنده:کیت وودوارد ؛ مترجم:رضوان دزفولی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 598.2 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1386 - 3300 نسخه - 6000 ریال - 6 -005-536-964 انتخاب
3- پرورش، نگهداری و بیماری‌های مینا
نويسنده:احسان مقدس - نیلوبرگ - دیویی: 598.863 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 4 -9-96054-964-978 انتخاب
4- دایره‌المعارف شگفتی‌ها: پرندگان: گوناگونی و عظمت زندگی پرندگان در سراسر جهان
نويسنده:مارتین والترز ؛ مترجم:صدیقه ابراهیمی ؛ ويراستار:پریچهر همایون‌روز - پنجره - دیویی: 030 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1390 - 3000 نسخه - 32000 ریال - 3 -76-6353-964-978 انتخاب
5- بازی با دایره‌های کاغذی: پرندگان
نويسنده:امیرحسین یزدانیان‌پور ؛ نويسنده:فاطمه حاجی‌تقی‌تهرانی ؛ مقدمه:مصطفی رحماندوست - تیمورزاده،طبیب - دیویی: 736.982 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 5000 نسخه - 14500 ریال - 1 -966-456-964-978 انتخاب
6- آشنایی با پرندگان
نويسنده:پریا امیری - اندیشه عصر - دیویی: 598.51 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 9 -11-6584-600-978 انتخاب
7- آشنایی با پرندگان
نويسنده:شیرین مهاجری - لیدا - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 2 -72-6267-600-978 انتخاب
8- پرندگان
نويسنده: کوتپال ؛ مترجم:منصور علی‌آبادیان ؛ مترجم:علی باقریان - سخن گستر - دیویی: 598 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 23000 ریال - 1 -016-477-964 انتخاب
9- اصول نگهداری از حیوانات خانگی
نويسنده:علی حسینیان - شاپرک سرخ - دیویی: 636.0887 - 68 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 1 -019-463-600-978 انتخاب
10- پرندگان
شاعر:حمیرا محب‌علی ؛ تصويرگر:مژگان پارسامقام - اشک - دیویی: 8fa1.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 5000 نسخه - 22000 ریال - 9 -07-5623-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 18