لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(217)
چاپ مجدد (217)
تالیف (255)
ترجمه (179)
تهران (342)
شهرستان (92)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (27)

تعداد یافت شده (434) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصول تغذیه و رژیم‌درمانی به انضمام سوالات کارشناسی ارشد و Ph.D
نويسنده:منصور صابری ؛ نويسنده:سروناز مهرابیان ؛ نويسنده:فاطمه شیرازی - کتاب میر - دیویی: 613.2 - 706 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 84000 ریال - 8 -046-498-964 انتخاب
2- تغذیه‌درمانی (دیابت): از کودکی تا کهنسالی
نويسنده:جیمز اندرسن ؛ نويسنده:آلن ونسن ؛ مترجم:پروانه دادبخش - نشر نوند - دیویی: 616.462 - 168 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 35000 ریال - انتخاب
3- مفاهیم تغذیه در طب ایرانی (سنتی)
نويسنده:سعید میرزاآقایی - نسل ‌نیکان - دیویی: 613.2 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 20000 ریال - انتخاب
4- رفتاردرمانی چاقی: از چاقی تا وزن طبیعی ماندگار
نويسنده:سیدمحسن مداح - فرهنگ ایلیا - دیویی: 613.25 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 7 -187-190-964-978 انتخاب
5- نقش ترکیبات زیست فعال غذایی در پیشگیری از عوارض دیابت
نويسنده:زهرا بهادران ؛ نويسنده:پروین میرمیران - تیمورزاده،طبیب - دیویی: 616.462 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 34500 ریال - 7 -006-238-600-978 انتخاب
6- تغذیه در طب ایرانی - اسلامی
نويسنده:غلامرضا کردافشاری ؛ نويسنده:حوریه محمدی‌کناری ؛ نويسنده:سیدسعید اسماعیلی - نسل ‌نیکان - دیویی: 610 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 30 سال 1392 - 60000 ریال - 3 -68-8143-964-978 انتخاب
7- اصول تغذیه و رژیم‌درمانی: به انضمام سوالات کارشناسی ارشد و Ph.D
نويسنده:منصور صابری ؛ نويسنده:سروناز مهرابیان ؛ نويسنده:فاطمه شیرازی - کتاب میر - دیویی: 613.2 - 828 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 98000 ریال - 8 -046-498-964 انتخاب
8- تغذیه در طب ایرانی - اسلامی
نويسنده:غلامرضا کردافشاری ؛ نويسنده:حوریه محمدی‌کناری ؛ نويسنده:سیدسعید اسماعیلی - نسل ‌نیکان - دیویی: 610 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 17 سال 1391 - 40000 ریال - 3 -68-8143-964-978 انتخاب
9- اصول تغذیه رابینسون
نويسنده:کارین‌هاگدن رابینسون ؛ زيرنظر:سیدعلی کشاورز ؛ مترجم:ناهید خلدی - نشر سالمی - دیویی: 615.854 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 11000 ریال - 2 -3-90130-964 انتخاب
10- تغذیه در طب ایرانی - اسلامی
نويسنده:غلامرضا کردافشاری ؛ نويسنده:حوریه محمدی‌کناری ؛ نويسنده:سیدسعید اسماعیلی - نسل ‌نیکان - دیویی: 610 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 34 سال 1392 - 60000 ریال - 3 -68-8143-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 44