لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(123)
چاپ مجدد (138)
تالیف (212)
ترجمه (49)
تهران (233)
شهرستان (28)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (261) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گریز از یکسان‌سازی جهانی اندیشه روزمرگی یا تفکر آرمانشهری
نويسنده:محمد مددپور - سوره مهر - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 5000 ریال - 4 -626-471-964 انتخاب
2- درآمدی بر مبانی و فرایند شکل‌گیری مدرنیته
نويسنده:مهدی مشکی - موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 23000 ریال - 3 -453-411-964-978 انتخاب
3- خودآگاهی تاریخی: تجدد و سنت
نويسنده:محمد مددپور - موسسه‌ فرهنگی ‌منادی‌ تربیت - 424 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 1000 نسخه - 42000 ریال - 7 -083-348-964-978 انتخاب
4- تجدد، فراتجدد و پس از آن در شهرسازی
نويسنده:سیدحسین بحرینی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 2 -4103-03-964-978 انتخاب
5- سکولاریسم
نويسنده:حمیدرضا شاکرین - کانون اندیشه جوان - 176 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 2000 نسخه - 1 -46-8711-964 انتخاب
6- غرب‌شناسی "مبانی معرفت‌شناختی و روش شناختی مدرنیته"
نويسنده:رضا حبیبی ؛ زيرنظر:سیداحمد رهنمایی - موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - 234 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 34000 ریال - 4 -667-411-964-978 انتخاب
7- سیر تفکر معاصر
نويسنده:محمد مددپور - شرکت انتشارات سوره مهر - 714 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1100 نسخه - 64000 ریال - 0 -135-506-964 انتخاب
8- از مدرنیسم تا پست‌مدرنیسم
نويسنده:لارنس کهون ؛ مترجم:عبدالکریم رشیدیان - نشر نی - 762 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1385 - 1650 نسخه - 70000 ریال - 5 -600-312-964 انتخاب
9- جستاری در سنت و مدرنیسم و تاثیر آن بر صنایع دستی
نويسنده:ابوالقاسم دادور ؛ نويسنده:نازنین قریب‌پورشهریاری ؛ نويسنده:فرناز عرب‌نیا - دانشگاه الزهراء (س)،مرکب سپید - 512 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 7 -60-5002-600-978 انتخاب
10- معمای مدرنیته
نويسنده:بابک احمدی - نشر مرکز - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 1300 نسخه - 28500 ریال - 4 -350-305-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 27