لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(123)
چاپ مجدد (137)
تالیف (212)
ترجمه (48)
تهران (232)
شهرستان (28)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (260) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بررسی رابطه سرمایه فرهنگی و نگرش به مدرنیسم در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
تهيه و تنظيم:بهنام بشیری‌خطیبی - اطهران،آشینا - 148 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 7 -09-7014-600-978 انتخاب
2- مبانی نظری غرب مدرن
نويسنده:شهریار زرشناس - کتاب صبح - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 0 -05-6698-964 انتخاب
3- از مدرنیسم تا پست‌مدرنیسم
نويسنده:لارنس کهون ؛ ويراستار:عبدالکریم رشیدیان ؛ ويراستار:مسعود علیا - نشر نی - 1119 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 11 سال 1394 - 1500 نسخه - 750000 ریال - 8 -409-185-964-978 انتخاب
4- نوسازی (مجموعه مقالات)
نويسنده:رونالد اینگلهارت ؛ نويسنده:دیویدلی هریسون ؛ مترجم:سیدعلی مرتضویان - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 1500 نسخه - 56000 ریال - 2 -650-422-964-978 انتخاب
5- جستاری در سنت و مدرنیسم و تاثیر آن بر صنایع دستی
نويسنده:ابوالقاسم دادور ؛ نويسنده:نازنین قریب‌پورشهریاری ؛ نويسنده:فرناز عرب‌نیا - مرکب سپید،دانشگاه الزهراء (س) - 512 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 7 -22-5459-600-978 انتخاب
6- پست‌مدرنیسم و اسلام
نويسنده:اکبر احمد ؛ مترجم:فرهاد فرهمندفر - نشر ثالث،مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدنها - 570 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3300 نسخه - 32000 ریال - 9 -10-7230-964 انتخاب
7- گفت‌وگو درباره عقلانیت و نوگرایی
نويسنده:محمدعلی کاتوزیان ؛ نويسنده:سیدحسین نصر ؛ نويسنده:مصطفی ملکیان - پایان - 92 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 1100 نسخه - 35000 ریال - 2 -4-90414-600-978 انتخاب
8- زبان باز: پژوهشی درباره‌ی زبان و مدرنیت
نويسنده:داریوش آشوری - نشر مرکز - 113 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 1000 نسخه - 79000 ریال - 3 -958-305-964-978 انتخاب
9- سیر تفکر معاصر در ایران: زمینه‌های تجدد و دین‌زدایی
نويسنده:محمد مددپور - موسسه‌ فرهنگی ‌منادی‌ تربیت - 264 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 3000 نسخه - 18000 ریال - 4 -013-348-964-978 انتخاب
10- مبانی فلسفی و اجتماعی سکولاریسم و مدرنیسم: چالش‌هایی در حوزه معرفت دینی
نويسنده:طیبه ماهروزاده - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 135000 ریال - 4 -0305-02-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 26