لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(276)
چاپ مجدد (165)
تالیف (310)
ترجمه (131)
تهران (308)
شهرستان (133)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (109)

تعداد یافت شده (441) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصول و مبانی تربیت بدنی و علوم ورزشی
نويسنده:حسن خلجی ؛ نويسنده:عباس بهرام ؛ نويسنده:سیدمهدی آقاپور - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 613.7 - 292 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1396 - 130000 ریال - 8 -191-530-964-978 انتخاب
2- درسنامه فیزیولوژی ورزشی
نويسنده:نوید لطفی ؛ نويسنده:حسین رستمخانی ؛ نويسنده:شفیعه رشیدامیری - سپهر دانش - دیویی: 613.44 - 100 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 600000 ریال - 4 -10-7187-600-978 انتخاب
3- مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی
نويسنده: موسسه هدایت فرهیختگان جوان - موسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان - دیویی: 378.16640955 - 336 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 400000 ریال - 1 -1-94979-600-978 انتخاب
4- تربیت‌ بدنی عمومی برای دانشجویان
نويسنده:علی بختیاری ؛ نويسنده:میرمعصوم سهرابی ؛ نويسنده:سجاد ممی‌زاده - آزرمیدخت - دیویی: 613.71 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 65000 ریال - 3 -49-7241-600-978 انتخاب
5- بیش‌تمرینی در ورزش
نويسنده:ریچارد کریدر ؛ نويسنده:اندرو فرای ؛ نويسنده:مری‌لوئیز اوتول - نشر چکامه - دیویی: 612.044 - 502 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 29000 ریال - 6 -19-7107-964 انتخاب
6- تربیت بدنی 2
گردآورنده: مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر - شمس کهن - دیویی: 613.71 - 96 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 20000 ریال - 9 -04-7242-600-978 انتخاب
7- علم تمرین (ویژه مدرسین و مربیان تربیت بدنی)
نويسنده:پروانه نظرعلی ؛ نويسنده:مه‌پری قاسم‌نژاد ؛ ويراستار:مریم فرخ - نشر ورزش - دیویی: 796.07 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 150000 ریال - 8 -2-91374-600-978 انتخاب
8- برنامه‌ریزی برای قهرمانی
نويسنده:گامبتا ورن ؛ مترجم:بهزاد نوشادی - نرسی - دیویی: 613.71 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 55000 ریال - 0 -27-5028-600-978 انتخاب
9- اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش
نويسنده:غلامرضا شعبانی‌بهار - دانشگاه بوعلی سینا - دیویی: 613.7 - 196 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 42000 ریال - 1 -09-8950-964 انتخاب
10- تربیت بدنی عمومی 2
گردآورنده:حسن دلروز ؛ گردآورنده:زهرا تصدقی ؛ گردآورنده:سیدعبدالله موسوی‌مقدم - شمال پایدار (وابسته به موسسه فرهنگی هنری شمال پایدار) - دیویی: 613.71 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 50000 ریال - 4 -59-6819-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 45