لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(432)
چاپ مجدد (425)
تالیف (205)
ترجمه (652)
تهران (747)
شهرستان (110)
كودك و نوجوان (850)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (857) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خاطرات یک بچه‌ی چلمن: روزهای سگی سگی
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:سارا اسفندیارپور - حوض نقره - 226 صفحه - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 1100 نسخه - 50000 ریال - 3 -003-194-600-978 انتخاب
2- روباه و سگ شکاری
مترجم:عالمه مظفرنژاد ؛ ويراستار:اعظم شکری ؛ تصويرگر:محدثه محمدی - ترجمان دانش - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 6 -03-7161-600-978 انتخاب
3- کسی پنگوئن گم نکرده؟
نويسنده:اولیور جفرز ؛ مترجم:نسرین وکیلی - زعفران - 18 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2500 نسخه - 45000 ریال - 0 -30-6287-600-978 انتخاب
4- خاطرات یک بچه‌ی چلمن: حرف، حرف رودریک است و بس!
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:سارا اسفندیارپور - حوض نقره - 224 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1395 - 1100 نسخه - 120000 ریال - 8 -93-5270-600-978 انتخاب
5- دوستی
مترجم:مرضیه قربانعلی‌بیک - نشر پرک - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 5500 نسخه - 7000 ریال - 1 -52-5703-964-978 انتخاب
6- عچووو!!
نويسنده:مو ویلمز ؛ مترجم:آناهیتا حضرتی‌کیاوندانی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - 68 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 1 -34-8675-600-978 انتخاب
7- من قورباغه‌ام! تو چی؟
نويسنده:مو ویلمز ؛ مترجم:آناهیتا حضرتی‌کیاوندانی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 2 -37-8675-600-978 انتخاب
8- پرنده نشسته روی سرت!
نويسنده:مو ویلمز ؛ مترجم:آناهیتا حضرتی‌کیاوندانی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 8 -22-8675-600-978 انتخاب
9- اسباب‌بازی عزیزم!
نويسنده:مو ویلمز ؛ مترجم:آناهیتا حضرتی‌کیاوندانی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 7 -32-8675-600-978 انتخاب
10- تازه چه خبر؟
نويسنده:کلر ژوبرت ؛ ويراستار:مجید راستی - به‌نشر، کتابهای ‌پروانه - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 2 -2377-02-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 86