لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(459)
چاپ مجدد (460)
تالیف (222)
ترجمه (697)
تهران (803)
شهرستان (116)
كودك و نوجوان (912)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (919) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جهان چه‌گونه به وجود آمد؟
نويسنده:ماتیودو لوبیه ؛ نويسنده:ماری آبینه ؛ نويسنده:گنائل بوله - نوشته - دیویی: 152.4 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 9 -43-9990-964-978 انتخاب
2- دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:نسرین مهاجرانی - پیدایش - دیویی: 741.5 - 220 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1397 - 1500 نسخه - 180000 ریال - 9 -909-349-964-978 انتخاب
3- خرسی مریضه تب داره
نويسنده:کارما ویلسون ؛ شاعر:مریم اسلامی ؛ مترجم:فیروزه کاتب - پرتقال - دیویی: 8fa1.62 - 30 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 1 -36-8347-600-978 انتخاب
4- چه کسی از همه زیباتر است
نويسنده:جاناکی سوریاراچچی ؛ مترجم:پریسا اصل‌رسولی - شطرنج - دیویی: 813 - 26 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 5 -1-94593-600-978 انتخاب
5- خاطرات یک بچه‌ی چلمن: حرف، حرف رودریک است و بس!
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:سارا اسفندیارپور - حوض نقره - دیویی: 741.5 - 224 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 14 سال 1397 - 1100 نسخه - 180000 ریال - 8 -93-5270-600-978 انتخاب
6- خاطرات یک بچه‌ی چلمن: دور سوم
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:تبسم آتشین‌جان - حوض نقره - دیویی: 741.5 - 224 صفحه - جلد 8 - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 2000 نسخه - 80000 ریال - 3 -173-194-600-978 انتخاب
7- سفر دوستی
نويسنده:ولفگانگ اسلاوسکی ؛ مترجم:سعیده موسوی ؛ ويراستار:پروانه بیات - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 813 - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 4 -1005-12-964-978 انتخاب
8- راز پرواز
نويسنده:مهند عاقوس ؛ بازنويسي:زهرا عبدی ؛ مترجم:معصومه بخشی - براق - دیویی: 153.3 - 26 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 80000 ریال - 0 -086-466-600-978 انتخاب
9- جنگل مهربانی
نويسنده:نوژن حسن‌پور ؛ تصويرگر:علی اکسیر - اوستای پارسیان - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 7 -22-9901-600-978 انتخاب
10- قصه‌ی خاله رعنا و عمه نساء
نويسنده:عبدالرضا صمدی ؛ تصويرگر:نیلوفر میرمحمدی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 5000 نسخه - 9 -0330-01-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 92