لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(511)
چاپ مجدد (541)
تالیف (243)
ترجمه (809)
تهران (925)
شهرستان (127)
كودك و نوجوان (1043)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (1052) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خانه‌ی بزغاله کجاست؟
نويسنده:ناهید موسی‌زاد ؛ تصويرگر:جواد صفری‌پور - مهرآیش - دیویی: 8fa3.62 - 20 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 150000 ریال - 2 -7-96981-600-978 انتخاب
2- کسی پنگوئن گم نکرده؟
نويسنده:اولیور جفرز ؛ مترجم:نسرین وکیلی - زعفران - دیویی: 813 - 18 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 45000 ریال - 0 -30-6287-600-978 انتخاب
3- خاطرات یک بچه‌ی چلمن: آن قدیم‌ها چه خوب بود!
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:تبسم آتشین‌جان - حوض نقره - دیویی: 741.5 - 216 صفحه - جلد 11 - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 120000 ریال - 6 -297-194-600-978 انتخاب
4- دری و دوست راست راستکی‌اش
نويسنده:ابی هنلن ؛ مترجم:نلی محجوب ؛ ويراستار:فرزانه آقاپور - پرتقال - دیویی: 813.54 - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1396 - 150000 ریال - 3 -15-8111-600-978 انتخاب
5- تنهاترین سنجاب دنیا
نويسنده:هانس ویلهلم ؛ مترجم:لیلا محسن‌پور - جیکا - دیویی: 813 - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 70000 ریال - 0 -23-8328-600-978 انتخاب
6- می‌می، میمون بازیگوش
نويسنده:فرشته رامشینی ؛ تصويرگر:طیبه توسلی - براق،کمال اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 18000 ریال - 3 -123-192-964-978 انتخاب
7- تولد رزی
نويسنده:مریم ماستری ؛ تصويرگر:ایلگار رحیمی - کتاب نیستان - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 58000 ریال - 8 -844-337-964-978 انتخاب
8- آپ
نويسنده:تننت ردبنک ؛ مترجم:شکیبا شریف‌پور ؛ تصويرگر:جین-پل اورپینیاس - آتون کتاب - دیویی: 813 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 60000 ریال - 8 -38-8388-600-978 انتخاب
9- شلوپی
نويسنده:کلر ژوبر ؛ ويراستار:مجید راستی - به نشر، کتابهای پروانه - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 60000 ریال - 9 -2381-02-964-978 انتخاب
10- اجازه هست؟
نويسنده:جان کلی ؛ مترجم:رضی هیرمندی ؛ تصويرگر:استف لیبریس - پرتقال - دیویی: 823 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 190000 ریال - 8 -330-462-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 106