لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (2)
تالیف (19)
ترجمه (1)
تهران (12)
شهرستان (8)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (20) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نگهداری بیولوژی گوشت
نويسنده:فخری شهیدی - بارثاوا - دیویی: 664 - 134 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1375 - 6000 ریال - انتخاب
2- درسنامه اصول شناخت گوشت و بازرسی بهداشتی آن
نويسنده:انوشیروان خلعت‌بری ؛ نويسنده:محمدحسین دهقان‌پورباروج ؛ نويسنده:مصطفی شمسا - اهورا - دیویی: 664.907 - 286 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 330000 ریال - 8 -40-7316-964-978 انتخاب
3- اصول نگهداری گوشت و نگاهی به میکروارگانیسم E.COLI 0157:H7 در گوشت
نويسنده:سیدمحمد حسینی ؛ نويسنده:آلاله آریا ؛ نويسنده:سیدعلی حسینی - ارم شیراز - دیویی: 641.49 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 110000 ریال - 9 -93-6036-600-978 انتخاب
4- بایدها و نبایدها در خرید، نگهداری و مصرف گروه گوشت و حبوبات و مغزها
نويسنده:آرزو کاوه‌ئی ؛ نويسنده:فاطمه احمدی‌متمایل ؛ نويسنده:امیر اسکندرلو - میهن نو - دیویی: 613.2 - 16 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 20000 ریال - 7 -53-2954-964-978 انتخاب
5- بهداشت و بازرسی‌ گوشت
نويسنده:لقمان اکرادی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج - دیویی: 664.907 - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 18000 ریال - 964-06-8144-X انتخاب
6- گوشت و فراورده‌های گوشتی: شناسائی، فساد، و نگه‌داری
نويسنده:مسیح انصاری‌دزفولی - نزهت،مجله دنیای تغذیه - دیویی: 641.36 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 14000 ریال - 4 -20-7873-964 انتخاب
7- اصول علم گوشت (2): نگهداری و فرآوری
نويسنده:حسن رضوی‌شیرازی - نسق - دیویی: 664.9 - 380 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 305000 ریال - 5 -8-95926-600-978 انتخاب
8- تغذیه سالم: دانستنیهایی در مورد خرید، نگهداری و طبخ گوشت قرمز
نويسنده:ناهید ایروانی - ماه - دیویی: 664 - 109 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 2900 ریال - انتخاب
9- بهداشت صنایع گوشت
نويسنده:مجتبی بنیادیان ؛ ويراستار:ترانه امیرابراهیمی - موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی - دیویی: 636.089444 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 19000 ریال - 6 -11-8748-964-978 انتخاب
10- کاوشی در پروتئین‌های حیوانی و لبنی: گوشت و تخم پرندگان و ماهی‌ها
نويسنده:حسین ستاورز ؛ نويسنده:میترا قاسمی - آراه - دیویی: 664.9 - 152 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 150000 ریال - 6 -52-7406-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2