لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (1)
تالیف (16)
ترجمه (1)
تهران (11)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصول نگهداری گوشت و نگاهی به میکروارگانیسم E.COLI 0157:H7 در گوشت
نويسنده:سیدمحمد حسینی ؛ نويسنده:آلاله آریا ؛ نويسنده:سیدعلی حسینی - ارم شیراز - دیویی: 641.49 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 9 -93-6036-600-978 انتخاب
2- نگاهی نو به فرآورده‌های گوشتی و پروتئینی: گوشت گوسفند، گوساله، مرغ و تخم مرغ
نويسنده:حسین ستاورز ؛ نويسنده:میترا قاسمی - آراه - دیویی: 641.36 - 144 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 6 -65-7406-600-978 انتخاب
3- درسنامه اصول شناخت گوشت و بازرسی بهداشتی آن
نويسنده:انوشیروان خلعت‌بری ؛ نويسنده:محمدحسین دهقان‌پورباروج ؛ نويسنده:مصطفی شمسا - اهورا - دیویی: 664.907 - 286 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 330000 ریال - 8 -40-7316-964-978 انتخاب
4- علم گوشت
نويسنده:سارا موحد - مرز دانش،آبنگاه - دیویی: 664.9 - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 500 نسخه - 60000 ریال - 6 -30-6045-600-978 انتخاب
5- شیمی و فناوری گوشت و فرآورده‌های گوشتی
نويسنده:نفیسه سلطانی‌زاده ؛ نويسنده:مهدی کدیور - دانشگاه صنعتی اصفهان - دیویی: 641.49 - 474 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 6 -73-8476-964-978 انتخاب
6- فناوری‌های پیشرفته در زمینه فرآوری گوشت
نويسنده:لئو نولت ؛ نويسنده:فیدل تولدرا ؛ مترجم:افشین سلاح‌ورزی - اتکا، مرکز تحقیقات و توسعه - دیویی: 664.9 - 736 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 200 نسخه - 510000 ریال - 5 -56-8910-600-978 انتخاب
7- بهداشت و بازرسی‌ گوشت
نويسنده:لقمان اکرادی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج - دیویی: 664.907 - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 18000 ریال - 964-06-8144-X انتخاب
8- اصول علم گوشت (2): نگهداری و فرآوری
نويسنده:حسن رضوی‌شیرازی - نسق - دیویی: 664.9 - 380 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 305000 ریال - 5 -8-95926-600-978 انتخاب
9- شیمی و فناوری گوشت و فرآورده‌های گوشتی
نويسنده:نفیسه سلطانی‌زاده ؛ نويسنده:مهدی کدیور - دانشگاه صنعتی اصفهان - دیویی: 641.49 - 474 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 200000 ریال - 6 -73-8476-964-978 انتخاب
10- فرآوری و نگهداری گوشت
نويسنده:سیاوش مکتبی - ترآوا - دیویی: 338.476645 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2500 نسخه - 48000 ریال - 3 -18-6349-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2