لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (51)
تالیف (3)
ترجمه (67)
تهران (70)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (70) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تجسم خلاق
نويسنده:شاکتی گواین ؛ مترجم:گیتی خوشدل - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 153.32 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1375 - 3300 نسخه - 4000 ریال - 5 -25-5512-964 انتخاب
2- تجسم خلاق For dummies
نويسنده:رابین نیکسون ؛ مترجم:مهدی قراچه‌داغی ؛ ويراستار:رعنا باباخانلو - آوند دانش - دیویی: 153.33 - 300 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1500 نسخه - 2 -12-7022-600-978 انتخاب
3- تجسم خلاق
نويسنده:شاکتی گواین ؛ مترجم:گیتی خوشدل - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 153.32 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 19 سال 1384 - 3000 نسخه - 16000 ریال - 5 -25-5512-964 انتخاب
4- تجسم خلاق
نويسنده:شاکتی گواین ؛ مترجم:مژگان مقتدری - کتاب کیمیا - دیویی: 153.32 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 8 -08-8905-964 انتخاب
5- تجسم خلاق
نويسنده:شاکتی گواین ؛ مترجم:گیتی خوشدل - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 153.32 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1380 - 3000 نسخه - 9500 ریال - 5 -25-5512-964 انتخاب
6- تجسم خلاق
نويسنده:شاکتی گواین ؛ مترجم:گیتی خوشدل - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 153.32 - 166 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 18 سال 1384 - 3000 نسخه - 16000 ریال - 5 -25-5512-964 انتخاب
7- تجسم خلاق for dummies
نويسنده:رابین نیکسون ؛ مترجم:مهدی قراچه‌داغی ؛ ويراستار:رعنا باباخانلو - آوند دانش - دیویی: 153.33 - 300 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 1500 نسخه - 170000 ریال - 2 -12-7022-600-978 انتخاب
8- آموزش عملی انرژی‌درمانی با دست "تمرینات گام به گام همراه با تصویر"
نويسنده:جک آنجلو ؛ مترجم:مجید پزشکی ؛ ويراستار:علی ابوطالبی - نسل نواندیش - دیویی: 615.852 - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 2000 نسخه - 28000 ریال - 3 -35-5885-964 انتخاب
9- تجسم خلاق
نويسنده:شاکتی گواین ؛ مترجم:گیتی خوشدل - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 153.32 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1376 - 5000 نسخه - 4000 ریال - 5 -25-5512-964 انتخاب
10- تجسم خلاق
نويسنده:شاکتی گواین ؛ مترجم:گیتی خوشدل - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 153.32 - 162 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 30 سال 1397 - 5000 نسخه - 80000 ریال - 3 -25-5512-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7