لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(21)
چاپ مجدد (53)
تالیف (5)
ترجمه (69)
تهران (74)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (74) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تجسم خلاق
نويسنده:شاکتی گواین ؛ مترجم:گیتی خوشدل - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 153.32 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 16 سال 1383 - 14000 ریال - 5 -25-5512-964 انتخاب
2- تجسم خلاق
نويسنده:شاکتی گواین ؛ مترجم:مژگان مقتدری - کتاب کیمیا - دیویی: 153.32 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 15000 ریال - 8 -08-8905-964 انتخاب
3- راهنمای تجسم خلاق: رابطه با خود
نويسنده:شاکتی گواین ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 158.1 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 15500 ریال - 3 -01-6743-964 انتخاب
4- قدرت فکر مثبت: چگونه مثبت بیاندیشیم
نويسنده:پراوین ورما ؛ مترجم:کامبیز هادی‌پور ؛ مترجم:محمدرضا خانزادی - سما - دیویی: 158.1 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 27000 ریال - 2 -25-6851-964-978 انتخاب
5- تیغ و تار و پود: گفتگوی لیلی گلستان و ندا رضوی‌پور
نويسنده:لیلی گلستان ؛ نويسنده:ندا رضوی‌پور ؛ عكاس:اصلان ارفع - ثالث - دیویی: 153.32 - 66 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 280000 ریال - 3 -020-405-600-978 انتخاب
6- راهنمای تجسم خلاق: رابطه با خود
نويسنده:شاکتی گواین ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 158.1 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1395 - 105000 ریال - 4 -01-6743-964-978 انتخاب
7- راهنمای تجسم خلاق: رابطه با خود
نويسنده:شاکتی گواین ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 158.1 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1386 - 24000 ریال - 3 -01-6743-964 انتخاب
8- تجسم خلاق
نويسنده:شاکتی گواین ؛ مترجم:گیتی خوشدل - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 153.32 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1375 - 4000 ریال - 5 -25-5512-964 انتخاب
9- راهنمای تجسم خلاق: رابطه با خود
نويسنده:شاکتی گواین ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 158.1 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1398 - 185000 ریال - 4 -01-6743-964-978 انتخاب
10- تجسم خلاق
نويسنده:شاکتی گواین ؛ مترجم:گیتی خوشدل - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 153.32 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1378 - 5500 ریال - 5 -25-5512-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8