لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (9)
تالیف (20)
ترجمه (0)
تهران (19)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (20) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نامه ایران: مجموعه مقاله‌ها، سروده‌ها و مطالب ایران‌شناسی
به‌اهتمام:محمدحمید یزدان‌پرست‌لاریجانی - اطلاعات - دیویی: 955.0072 - 982 صفحه - (در6جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1396 - 550000 ریال - 3 -573-423-964-978 انتخاب
2- نامه ایران: مجموعه مقاله‌ها، سروده‌ها و مطالب ایران‌شناسی
به‌اهتمام:محمدحمید یزدان‌پرست‌لاریجانی - اطلاعات - دیویی: 955.0072 - 1084 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1398 - 1500000 ریال - 1 -577-423-964-978 انتخاب
3- فرهنگ خاورشناسان: زندگینامه و کتاب‌شناسی ایران‌شناسان و اسلام‌شناسان
نويسنده: گروه‌مولفان‌ومترجمان ؛ زيرنظر:پرویز مشکین‌نژاد - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - دیویی: 950.0922 - 592 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 40000 ریال - 3 -193-426-964 انتخاب
4- نامه ایران: مجموعه مقاله‌ها، سروده‌ها و مطالب ایران‌شناسی
به‌اهتمام:محمدحمید یزدان‌پرست‌لاریجانی - اطلاعات - دیویی: 955.0072 - 1162 صفحه - (در6جلد ) - جلد 5 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1392 - 300000 ریال - 5 -764-423-964-978 انتخاب
5- نامه ایران: مجموعه مقاله‌ها، سروده‌ها و مطالب ایران‌شناسی
به‌اهتمام:محمدحمید یزدان‌پرست‌لاریجانی - اطلاعات - دیویی: 955.0072 - 1088 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 70000 ریال - 0 -577-423-964 انتخاب
6- نامه ایران: مجموعه مقاله‌ها، سروده‌ها و مطالب ایران‌شناسی
به‌اهتمام:محمدحمید یزدان‌پرست‌لاریجانی - اطلاعات - دیویی: 955.0072 - 1048 صفحه - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1390 - 100000 ریال - 2 -611-423-964-978 انتخاب
7- نقد حال
نويسنده:مجتبی مینوی - خوارزمی - دیویی: 8fa4.62 - 564 صفحه - جلد 1 - وزیری - چاپ 3 سال 1367 - 1900 ریال - انتخاب
8- نقد حال: عمر دوباره (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ گ‍ف‍ت‍اره‍ا و ن‍وش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ م‍ی‍ن‍وی‌)
نويسنده:مجتبی مینوی - خوارزمی - دیویی: 8fa4.62 - 60 صفحه - جلد 2 - چاپ 2 سال 1358 - انتخاب
9- نامه ایران: مجموعه مقاله‌ها، سروده‌ها و مطالب ایران‌شناسی
به‌اهتمام:محمدحمید یزدان‌پرست‌لاریجانی - اطلاعات - دیویی: 955.0072 - 1052 صفحه - جلد 4 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1387 - 100000 ریال - 4 -691-423-964-978 انتخاب
10- نامه ایران: مجموعه مقاله‌ها، سروده‌ها و مطالب ایران‌شناسی
به‌اهتمام:محمدحمید یزدان‌پرست‌لاریجانی - اطلاعات - دیویی: 955.0072 - 1090 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1388 - 90000 ریال - 1 -577-423-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2