لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(30)
چاپ مجدد (4)
تالیف (33)
ترجمه (1)
تهران (16)
شهرستان (18)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (34) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- انفاق - ستایش و پرستش پروردگار: برگرفته از آیات قرآن کریم و برگزیده احادیث 14 معصوم (ع) و مطالبی از صحیفه سجادیه ...
به‌اهتمام:علی ابراهیمی‌فرسنگی - عصر رهایی - دیویی: 297.159 - 116 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 50000 ریال - 1 -26-7664-600-978 انتخاب
2- انفاق از دیدگاه قرآن
نويسنده:باقر حجازی - افسر - دیویی: 297.159 - 154 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 10000 ریال - 7 -07-8098-964 انتخاب
3- انفاق
نويسنده:مجتبی تهرانی - موسسه فرهنگی پژوهشی مصابیح الهدی - دیویی: 297.632 - 386 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 350000 ریال - 8 -32-6940-600-978 انتخاب
4- رزق بی‌پایان: صد و ده نکته قرآنی در موضوعات کسب و کار و روزی و انفاق
نويسنده:علی‌اصغر محمدی - رهام اندیشه - دیویی: 297.159 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 120000 ریال - 6 -84-7151-600-978 انتخاب
5- سبک زندگی اقتصادی، انفاق شاه‌کلید کمال (راهی به سوی بازشدن چشم دل)
نويسنده:داود عارفی - جامعه القرآن الکریم - دیویی: 297.159 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 42000 ریال - 3 -96-5508-600-978 انتخاب
6- ره‌توشه نور: وقتی به خدا قرض می‌دهیم: تفسیری بر آیات انفاق از سوره بقره
گردآورنده:صدیقه طباطبائی - کردگار - دیویی: 297.159 - 180 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 15000 ریال - 5 -0-95401-964 انتخاب
7- چشمه‌های جوشان: پژوهشی در زمینه انفاق از دیدگاه آیات و روایات
نويسنده:مهدی نوری‌افشان ؛ به‌اهتمام: موسسه خیریه فاطمه‌الزهرا (س) - کتاب نیستان - دیویی: 297.159 - 266 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 50000 ریال - 3 -612-337-964-978 انتخاب
8- فقر - انفاق
نويسنده:علی صفایی‌حائری - لیله ‌القدر - دیویی: 339.46 - 97 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 55000 ریال - 8 -32-7803-964-978 انتخاب
9- بهترین فرصت‌های انفاق: مجموعه‌ای از آیات و روایات در ارزش انفاق و مقام نیکوکاران ...
نويسنده:عبدالامیر صادقی‌خوزستانی - میرفتاح - دیویی: 297.632 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 6 -28-8489-964-978 انتخاب
10- انفاق در قرآن
نويسنده:داود عارفی - سبط النبی - دیویی: 297.159 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 10000 ریال - 0 -29-5240-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4