لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (1)
تالیف (1)
ترجمه (1)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دستنامه تحلیل محتوای پیام‌های ارتباطی
نويسنده:حمید قاسمی ؛ نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:نازنین راسخ - اندیشه‌آرا - دیویی: 401.41 - 206 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100 نسخه - 180000 ریال - 3 -2-97524-600-978 انتخاب
2- تحلیل محتوی در علوم اجتماعی و انسانی
نويسنده:اوله هالستی ؛ مترجم:نادر سالارزاده‌امیری ؛ ويراستار:جمال رئیسی - دانشگاه علامه طباطبایی - دیویی: 300.72 - 290 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 2 -78-6543-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1