لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(61)
چاپ مجدد (51)
تالیف (102)
ترجمه (10)
تهران (86)
شهرستان (26)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (20)

تعداد یافت شده (112) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حقوق بین‌الملل اسلامی
نويسنده:هلن دارایی - پیدار - دیویی: 297.37 - 84 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 203000 ریال - 9 -76-8765-600-978 انتخاب
2- جنگ و صلح در قانون اسلام به ضمیمه رسول اکرم در میدان جنگ
نويسنده:مجید خدوری ؛ مترجم:سیدغلامرضا سعیدی ؛ مقدمه:هادی خسروشاهی - کلبه شروق - دیویی: 297.4834 - 528 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 110000 ریال - 1 -27-7255-964-978 انتخاب
3- فقه سیاسی: حقوق معاهدات بین‌المللی و دیپلماسی در اسلام
نويسنده:عباسعلی عمیدزنجانی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 297.4832 - 388 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 31000 ریال - 5 -462-459-964-978 انتخاب
4- معاهدات بین‌المللی در اسلام: نظریه و عمل از دیدگاه حقوق بین‌الملل اسلامی در مکاتب اهل تسنن
نويسنده:لبیب‌احمد بسول ؛ مترجم:مهدی شفیعیان - دانشگاه امام صادق (ع) - دیویی: 297.4834 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 70000 ریال - 9 -99-5574-600-978 انتخاب
5- حقوق بین‌الملل اسلامی: کلیات
نويسنده:سیدخلیل خلیلیان - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 297.4834 - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1383 - 17000 ریال - 2 -303-430-964 انتخاب
6- حقوق بین‌الملل: رهیافتی اسلامی
نويسنده:سیدمصطفی محقق‌داماد - مرکز نشر علوم اسلامی - دیویی: 297.4834 - 282 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 180000 ریال - 3 -15-6567-964-978 انتخاب
7- مبانی فقهی همکاری قضائی استرداد مجرمین حکومت اسلامی با حکومتهای غیراسلامی
نويسنده:محسن حاتمی - فرزانگان دانشگاه - دیویی: 297.4834 - 268 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 620000 ریال - 0 -48-6538-622-978 انتخاب
8- اسلام و حقوق بین‌الملل
نويسنده:محمدرضا ضیایی‌بیگدلی - انتشار - دیویی: 297.4834 - 240 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1366 - 700 ریال - انتخاب
9- اسلام و حقوق بین‌الملل عمومی
نويسنده:علیرضا حسینی ؛ زيرنظر:ناصر مکارم‌شیرازی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 297.4834 - 488 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 11000 ریال - 4 -069-459-964 انتخاب
10- سیر تکاملی حقوق اسرای جنگی در اسلام و حقوق بین‌الملل
نويسنده:سیمین علیزاده - قانون یار - دیویی: 297.377 - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 130000 ریال - 5 -43-8077-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12