لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(27)
چاپ مجدد (5)
تالیف (30)
ترجمه (2)
تهران (29)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (6)

تعداد یافت شده (32) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حمایت از حقوق مالکیت فکری در محیط اینترنتی
نويسنده:محمود صادقی ؛ نويسنده:هدی شکیب‌منش ؛ نويسنده:محسن صادقی - موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی - دیویی: 346.5507 - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 3 -241-469-964-978 انتخاب
2- حقوق تجارت الکترونیکی
نويسنده:محمود توانا - گروه مهندسی - پژوهشی ساحر،پارسه - دیویی: 346.07 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1100 نسخه - 25000 ریال - 8 -13-2971-964-978 انتخاب
3- مکس ویندو: مسائل حقوقی مرتبط با پنجره واحد الکترونیکی: راهنمای ظرفیت‌سازی
مترجم:مهرداد جمال‌ارونقی ؛ ويراستار:احمد رنجبر - شرکت چاپ و نشر بازرگانی - دیویی: 346.07 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 190000 ریال - 4 -577-468-964-978 انتخاب
4- بیمه سایبر و نقش آن در انعقاد قراردادهای الکترونیکی
نويسنده:حسن سلیمانی ؛ نويسنده:علی پورقصاب‌امیری ؛ نويسنده:سیدمحمدحسن خلخالی - مجمع علمی و فرهنگی مجد - دیویی: 346.070 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 160000 ریال - 9 -516-193-600-978 انتخاب
5- حقوق تجارت الکترونیکی
نويسنده:مصطفی السان - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 346.070 - 340 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 9 -826-530-964-978 انتخاب
6- قوانین کسب و کارهای الکترونیکی و مدل‌های رایج کسب و کار
نويسنده:هادی فرزاد ؛ ويراستار:الهام فرزاد - سروینه - دیویی: 346.070 - 68 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 1 -03-6837-600-978 انتخاب
7- حقوق تجارت الکترونیکی
نويسنده:مصطفی السان - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 346.070 - 326 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 1000 نسخه - 190000 ریال - 9 -826-530-964-978 انتخاب
8- حقوق تجارت الکترونیکی
نويسنده:محمدعلی نوری ؛ نويسنده:رضا نخجوانی - کتابخانه ‌گنج ‌دانش - دیویی: 346.07 - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2000 نسخه - 22000 ریال - 4 -17-7618-964 انتخاب
9- قراردادهای الکترونیکی (انعقاد و تحلیل)
نويسنده:شهلا عربی - فکرسازان - دیویی: 346.07 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1200 نسخه - 60000 ریال - 0 -47-8884-964-978 انتخاب
10- The law of electronic commerce developing and modernizing Iranian law
نويسنده:طاهر حبیب‌زاده - خرسندی - دیویی: 346.070 - 366 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 240000 ریال - 6 -493-114-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4