لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(27)
چاپ مجدد (5)
تالیف (30)
ترجمه (2)
تهران (29)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (6)

تعداد یافت شده (32) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- The law of electronic commerce developing and modernizing Iranian law
نويسنده:طاهر حبیب‌زاده - خرسندی - دیویی: 346.070 - 366 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 240000 ریال - 6 -493-114-600-978 انتخاب
2- حمایت از حقوق مالکیت فکری در محیط اینترنتی
نويسنده:محمود صادقی ؛ نويسنده:هدی شکیب‌منش ؛ نويسنده:محسن صادقی - موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی - دیویی: 346.5507 - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 30000 ریال - 3 -241-469-964-978 انتخاب
3- تعامل حقوق و فناوی اطلاعات: با رویکرد تجارت الکترونیک
نويسنده:حمید دوست‌محمدیان ؛ نويسنده:منصوره ملایی - دیباگران ‌تهران - دیویی: 658.872 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 150000 ریال - 0 -267-124-600-978 انتخاب
4- Electronic commerce law: under the regme of world trade organization (WTO)
نويسنده:سولماز بشارت - آموزشی تالیفی ارشدان - دیویی: 346.070 - 148 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 160000 ریال - 0 -95-8880-600-978 انتخاب
5- حقوق تجارت الکترونیکی
نويسنده:محمود توانا - گروه مهندسی - پژوهشی ساحر،پارسه - دیویی: 346.07 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 25000 ریال - 8 -13-2971-964-978 انتخاب
6- جایگاه حقوقی امضاء الکترونیک در تبادل اطلاعات و مراودات اقتصادی
نويسنده:محمود نیک‌نظر - شاپرک سرخ - دیویی: 346.55022 - 142 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 155000 ریال - 4 -076-463-600-978 انتخاب
7- حقوق تجارت الکترونیکی
نويسنده:مصطفی السان - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 346.070 - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 160000 ریال - 9 -826-530-964-978 انتخاب
8- قواعد حقوق تجارت الکترونیک
محقق: قربانوند - جنگل،جاودانه - دیویی: 346.070 - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 50000 ریال - 6 -591-981-964-978 انتخاب
9- حقوق تجارت الکترونیکی
نويسنده:مصطفی السان - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 346.070 - 322 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 90000 ریال - 9 -826-530-964-978 انتخاب
10- حقوق تجارت الکترونیکی
نويسنده:محمدعلی نوری ؛ نويسنده:رضا نخجوانی - کتابخانه ‌گنج ‌دانش - دیویی: 346.07 - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 22000 ریال - 4 -17-7618-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4