لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (11)
تالیف (2)
ترجمه (20)
تهران (19)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (22) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کمبود کلیه ویتامین‌هایی که در هر سنی به موقع به بدن نمی‌رسد: ویتامین‌ها، اسیدهای آمینه و مواد معدنی برای طول عمر بیشتر: انقلاب ضد پیری
نويسنده:رونالد کلاتس ؛ نويسنده:رابرت گلدمن ؛ مترجم:سیف‌الله اسدی - اشجع،میکائیل - دیویی: 612.68 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 2000 نسخه - 17000 ریال - 3 -11-2613-964-978 انتخاب
2- بیماریهای هورمون و متابولیسم
مترجم:کریم هاشمی ؛ زيرنظر:خلیل رحیمی‌خوش - امامت - دیویی: 612.405 - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 5000 نسخه - 7500 ریال - 2 -11-8160-964 انتخاب
3- چه کسانی می‌خواهند 150 سال زندگی کنند؟: انقلاب ضدپیری
نويسنده:رونالد کلاتس ؛ نويسنده:باب گلدمن ؛ مترجم:سیف‌الله اسدی - اشجع،میکائیل - دیویی: 612.68 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 2000 نسخه - 16000 ریال - 1 -15-2613-964-978 انتخاب
4- کمبود کلیه ویتامین‌هایی که در هر سنی به موقع به بدن نمی‌رسد: ویتامین‌ها، اسیدهای آمینه و مواد معدنی برای طول عمر بیشتر: انقلاب ضد پیری
نويسنده:رونالد کلاتس ؛ نويسنده:رابرت گلدمن ؛ مترجم:سیف‌الله اسدی - اشجع - دیویی: 613.2 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 1100 نسخه - 43000 ریال - 3 -11-2613-964-978 انتخاب
5- چه کسانی می‌خواهند 150 سال زندگی کنند؟
نويسنده:رونالد کلاتس ؛ نويسنده:باب گلدمن ؛ مترجم:سیف‌الله اسدی - اشجع - دیویی: 612.68 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 1100 نسخه - 38000 ریال - 1 -15-2613-964-978 انتخاب
6- یافته‌های پزشکی پیرامون مبارزه با پیری (هورمون‌های جوانی)
نويسنده:اسفندیار تاجبخش - نقش مهر - دیویی: 613.0438 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 4 -57-6145-964 انتخاب
7- بیماریهای هورمون و متابولیسم
تدوين: انجمن‌پزشکی‌‌بریتانیا ؛ مترجم:سیدکریم هاشمی ؛ زيرنظر:خلیل رحیمی‌خوش - نشر سنبله - دیویی: 612.405 - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 7500 ریال - 1 -47-7993-964 انتخاب
8- درسنامه طب کودکان نلسون: سیستم اندوکرین
نويسنده:ریچارد برمن ؛ نويسنده:رابرت. ام. کلیگمن ؛ نويسنده:هال جنسن - موسسه فرهنگی‌ انتشاراتی ‌حیان،اباصالح - دیویی: 618.924 - 202 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 29000 ریال - 2 -644-460-964 انتخاب
9- رژیم غذایی برای زندگی طولانی‌تر
نويسنده:رونالد کلاتس ؛ نويسنده:رابرت گلدمن ؛ مترجم:سیف‌الله اسدی - اشجع - دیویی: 613.2 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 1100 نسخه - 26000 ریال - 7 -13-2613-964-978 انتخاب
10- هورمون‌ها برای طول عمر بیشتر
نويسنده:رونالد کلاتس ؛ نويسنده:رابرت گلدمن ؛ مترجم:سیف‌الله اسدی - اشجع - دیویی: 612.68 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 1100 نسخه - 28000 ریال - 6 -10-2613-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3