لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(281)
چاپ مجدد (325)
تالیف (471)
ترجمه (135)
تهران (447)
شهرستان (159)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (127)

تعداد یافت شده (606) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روش‌های نوین تدریس
نويسنده:مینا اشرفیان ؛ نويسنده:میترا خدارحمی - اسحاق - دیویی: 371.102 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 300 نسخه - 60000 ریال - 0 -47-6747-964-978 انتخاب
2- ایجاد کلاسهای کارآمد
نويسنده:مایک اولرتون ؛ مترجم:ماندانا یوسفی - بنفشه - دیویی: 371.1024 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 12000 ریال - 6 -48-6576-964 انتخاب
3- راهنمای تدریس ریاضیات در دوره ابتدایی همراه با اهداف پایه‌های اول، دوم و ششم ابتدایی
نويسنده:مریم شباک - کورش چاپ - دیویی: 510.76 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 78000 ریال - 4 -41-5022-600-978 انتخاب
4- آموزش راههای یادگیری: الگوی کاوشگری به شیوه محاکم قضایی
نويسنده:سهیلا حاجی‌اسحاق - کورش چاپ - دیویی: 371.3028 - 28 صفحه - (در7جلد ) - جلد 6 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 2000 نسخه - 8 -6-95331-964 انتخاب
5- روش تدریس پیشرفته (آموزش مهارتها و راهبردهای تفکر)
نويسنده:حسن شعبانی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 371.102 - 252 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1391 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 9 -745-459-964-978 انتخاب
6- تدریس حرفه‌ای مبانی، مهارت‌ها و راهبردها
نويسنده:محمدرضا یوسف‌زاده ؛ نويسنده:یحیی معروفی ؛ ويراستار:نعمت‌الله عزیزی - دانشگاه بوعلی سینا - دیویی: 371.102 - 394 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 79000 ریال - 9 -026-128-600-978 انتخاب
7- نظریه‌های برنامه درسی
نويسنده:جان میلر ؛ مترجم:محمود مهرمحمدی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 375 - 284 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1395 - 1500 نسخه - 130000 ریال - 2 -421-459-964-978 انتخاب
8- معلم موفق
نويسنده:یاراحمد نیازی‌پور - میرفتاح - دیویی: 371.3 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 1000 نسخه - 7500 ریال - 8 -8-93184-964 انتخاب
9- متن کامل و جدید الگوهای تدریس سال 2000: خانواده الگوهای اجتماعی، اطلاعات پردازی، انفرادی، رفتاری و فراشناخت
نويسنده:بروس جویس ؛ نويسنده:مارشا ویل ؛ نويسنده:امیلی کالهون - نشر کمال ‌تربیت - دیویی: 371.3 - 594 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - 3000 نسخه - 39000 ریال - 8 -08-6324-964 انتخاب
10- روش‌های تدریس پیشرفته
نويسنده:شراره حبیبی - آوای نور - دیویی: 371.102 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 500 نسخه - 125000 ریال - 4 -56-5413-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 61