لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(74)
چاپ مجدد (28)
تالیف (88)
ترجمه (14)
تهران (76)
شهرستان (26)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (16)

تعداد یافت شده (102) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهبردهای تدریس و فنون معلمی (کلیات روش‌ها و فنون تدریس، کارورزی و تمرین معلمی)
نويسنده:حمید جعفریان‌یسار ؛ نويسنده:حسین کریمیان - گاه سحر - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 37000 ریال - 964-95307-2-X انتخاب
2- رسانه‌های نوین و یادگیری
نويسنده:فاطمه‌صغری مومنیان - نگار تابان - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 8 -01-8753-600-978 انتخاب
3- فرایند تدریس و رسانه‌های آموزشی
نويسنده:فاطمه عالی ؛ ويراستار:حمیدرضا کاکولاریمی - نگار تابان - 106 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 5 -15-8753-600-978 انتخاب
4- بررسی راهکارهای توسعه بهره‌گیری از فن‌آوری آموزشی در پردیس‌ها و مراکز آموزش عالی دانشگاه فرهنگیان اصفهان
نويسنده:فروغ شفیعی - بهزاد - 162 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 160000 ریال - 1 -57-2569-964-978 انتخاب
5- الگوهای جدید تولید و ارزشیابی رسانه‌های آموزشی: کاربرد روان‌شناسی یادگیری و روان‌شناسی هنر
نويسنده:افسانه توحیدی - رهنما - 548 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 150000 ریال - 7 -583-367-964-978 انتخاب
6- معرفی و کار با وسایل پیش دبستانی
نويسنده:حمیدرضا یوسفی - تمرین - 38 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 2200 ریال - 0 -16-7695-964 انتخاب
7- مبانی نظری تکنولوژی آموزشی
به‌اهتمام:آزاده مدق ؛ به‌اهتمام:محمدرضا شاه‌آبادی - محیصا - 226 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 300 نسخه - 150000 ریال - 1 -4-93997-600-978 انتخاب
8- تهیه مواد و کارافزارهای آموزشی "مجموعه مقالات"
نويسنده:محمدمهدی هراتی ؛ ويراستار:توراندخت ابراهیمی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 2000 نسخه - 4000 ریال - 1 -644-436-964 انتخاب
9- راهبردهای تدریس: کلیات، روشها و فنون تدریس
نويسنده:دونالد الیچ ؛ مترجم:سیامک‌رضا مهجور ؛ مترجم:پروین غیاثی - ساسان - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5000 نسخه - 18000 ریال - 2 -06-6616-964 انتخاب
10- درسمایه تکنولوژی آموزشی: فن‌داری، فن‌پروری، فن‌آوری ...
نويسنده:علی رووف - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 5000 نسخه - 4500 ریال - 3 -464-436-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11