لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(73)
چاپ مجدد (28)
تالیف (87)
ترجمه (14)
تهران (75)
شهرستان (26)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (16)

تعداد یافت شده (101) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رسانه‌های یاددهی - یادگیری: شناسایی، انتخاب، تولید و کاربرد
نويسنده:محمدحسن امیرتیموری - نشر ساوالان - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1385 - 2200 نسخه - 30000 ریال - 1 -19-7609-964 انتخاب
2- فناوری اطلاعات و ارتباطات و رشد حرفه‌ای معلمان
نويسنده:خدیجه پناهی‌صاحبی ؛ نويسنده:سکینه میرزائی ؛ ويراستار:علی گل‌افشانی - علیم نور - 134 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 150000 ریال - 6 -89-7341-600-978 انتخاب
3- فرایند تدریس و رسانه‌های آموزشی
نويسنده:فاطمه عالی ؛ ويراستار:حمیدرضا کاکولاریمی - نگار تابان - 106 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 5 -15-8753-600-978 انتخاب
4- فناوری روز در خدمت مدارس امروز
نويسنده:اریک کلاپفر ؛ نويسنده:اسکات آسترویل ؛ نويسنده:جنیفر گراف - بخشایش - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 6 -219-182-964-978 انتخاب
5- راهنمای کاربرد وسایل کمک آموزشی ریاضیات در مقطع ابتدایی: ویژه معلمان پایه اول ابتدایی
نويسنده:نیره نظری‌حسن‌آبادی - تمرین - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 6500 ریال - 2 -15-7695-964 انتخاب
6- کاربرد مواد آموزشی در آموزشگاه
- اداره کل آموزش و پرورش، کارشناسی ابتدایی - 104 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1365 - 4000 نسخه - 210 ریال - انتخاب
7- تکنولوژی آموزشی راهنمای تولید مواد آموزشی
نويسنده:محرم آقازاده - آییژ،من گرافیک - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1500 نسخه - 70000 ریال - 8 -300-970-964-978 انتخاب
8- مبانی نظری تکنولوژی آموزشی
به‌اهتمام:آزاده مدق ؛ به‌اهتمام:محمدرضا شاه‌آبادی - محیصا - 226 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 300 نسخه - 150000 ریال - 1 -4-93997-600-978 انتخاب
9- تهیه مواد و کارافزارهای آموزشی "مجموعه مقالات"
نويسنده:محمدمهدی هراتی ؛ ويراستار:توراندخت ابراهیمی - مدرسه - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 3000 نسخه - 6000 ریال - 1 -859-353-964 انتخاب
10- با این دانش‌آموز چه کار کنم؟ پاسخ به بیش از صد سوال معلمان در زمینه اختلالات یادگیری، اختلالات رفتاری، مدیریت در کلاس
نويسنده:افسر خلیلی‌صدرآباد ؛ نويسنده:محمدحسن رادمنش ؛ نويسنده:زهرا مرادپور - بصیرت‌افزا - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 3000 نسخه - 60000 ریال - 7 -8-92626-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11