لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(67)
چاپ مجدد (139)
تالیف (197)
ترجمه (9)
تهران (192)
شهرستان (14)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (35)

تعداد یافت شده (206) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حقوق اساسی (رشته مدیریت)
نويسنده:حسن خسروی - خرسندی - دیویی: 342 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 18 سال 1396 - 200000 ریال - 0 -297-114-600-978 انتخاب
2- حقوق اساسی (کلیات - جمهوری اسلامی ایران - تطبیقی)
نويسنده:محمدباقر بهرامی ؛ ويراستار:صبا بیوک‌زاده - پرناک - دیویی: 342.55022 - 214 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 150000 ریال - 0 -2-97268-600-978 انتخاب
3- حقوق اساسی (رشته مدیریت)
نويسنده:حسن خسروی - خرسندی - دیویی: 342 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 160000 ریال - 0 -297-114-600-978 انتخاب
4- حقوق اساسی: کلیات حقوق سیاسی و رژیم‌های مهم سیاسی معاصر
نويسنده:منوچهر طباطبایی‌موتمنی - نشر میزان - دیویی: 342 - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1395 - 160000 ریال - 8 -17-5997-964 انتخاب
5- حقوق اساسی
نويسنده:منوچهر طباطبایی‌موتمنی - نشر میزان - دیویی: 342 - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1386 - 38000 ریال - 8 -17-5997-964 انتخاب
6- نظام حقوقی وضعیت استثنایی بنیان‌های نظری و رهیافت‌های عملی
نويسنده:محمدرضا حسینی‌ ؛ نويسنده:داوود فیاضی ؛ ويراستار:مینا مجلسی - دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - دیویی: 343.01 - 436 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 750000 ریال - 9 -53-6885-622-978 انتخاب
7- مقدمه حقوق اساسی: مبانی و اساس اجتماعی وضعیت‌های قانونی و دستورگرایی
نويسنده:ادمون رباط ؛ مترجم:خیرالله پروین - جنگل،جاودانه - دیویی: 342.2 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 25000 ریال - 2 -627-981-964-978 انتخاب
8- حقوق اساسی (رشته مدیریت)
نويسنده:ارسلان ثابت‌سعیدی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 342.55 - 132 صفحه - وزیری (مقوایی) - چاپ 6 سال 1375 - 2900 ریال - 2 -024-455-964 انتخاب
9- بایسته‌های حقوق اساسی
نويسنده:ابوالفضل قاضی - نشر میزان - دیویی: 342 - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1382 - 24000 ریال - 5 -27-5997-964 انتخاب
10- حقوق اساسی (رشته مدیریت)
نويسنده:حسن خسروی - خرسندی - دیویی: 342 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 19 سال 1398 - 450000 ریال - 0 -297-114-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 21