لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (0)
تالیف (7)
ترجمه (0)
تهران (6)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه قوانین و مقررات ثبت احوال، آمار و سرشماری، تهیه و تنظیم اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات
تدوين:مریم عامری - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 346.55013 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - انتخاب
2- آمارگیری از ویژگیهای اجتماعی اقتصادی خانوار 1380
گردآورنده: مرکز آمار ایران - مرکز آمار ایران - دیویی: 315.5 - 300 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 35000 ریال - 9 -133-365-964 انتخاب
3- آمارگیری از ویژگیهای اجتماعی اقتصادی خانوار 1381
گردآورنده: مرکز آمار ایران - مرکز آمار ایران - دیویی: 315.5 - 206 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 25000 ریال - 3 -170-365-964 انتخاب
4- جمعیت و تنظیم خانواده: بر اساس سرفصلهای مصوب
نويسنده:اکبر علی‌بابایی - محقق - دیویی: 363.96055 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 11500 ریال - 6 -81-6600-964 انتخاب
5- آمارگیری از ویژگیهای اجتماعی اقتصادی خانوار 1382
گردآورنده: مرکز آمار ایران - مرکز آمار ایران - دیویی: 315.5 - 206 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 25000 ریال - 8 -299-365-964 انتخاب
6- جدول عمر و امید به زندگی شهرستان‌های استان اصفهان سال 1395
تهيه كننده: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان - سازمان برنامه و بودجه کشور - دیویی: 306.09559322 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 450000 ریال - 6 -191-203-622-978 انتخاب
7- شاخص‌های جمعیت و سلامت ایران سال 1395
- مرکز آمار ایران، دفتر ریاست، روابط عمومی و همکاری‌های بین‌الملل - دیویی: 304.609559 - 108 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 50000 ریال - 2 -285-409-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1