لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(178)
چاپ مجدد (149)
تالیف (327)
ترجمه (0)
تهران (177)
شهرستان (150)
كودك و نوجوان (321)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (327) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- الفبای رنگینه
شاعر:سمیرا ذوالفقاری ؛ تصويرگر:علی ذوالفقاری - جواهری - دیویی: 4fa1 - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 9 سال 1396 - 35000 ریال - 7 -42-6574-964-978 انتخاب
2- آموزش الفبا
نويسنده:مریم حسین‌زاده‌رنجبر ؛ ويراستار:سمیه جاودانی‌اخگر - آبان بانو - دیویی: 4fa1 - 20 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 120000 ریال - 0 -02-8860-600-978 انتخاب
3- شهرک الفبا
نويسنده:علی رشیدی ؛ تصويرگر:زهره صادقیان ؛ تصويرگر:مجید طرقی - نشر نوشته، کتابهای خورشید خانم - دیویی: 4fa1 - 36 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 35000 ریال - 5 -96-9990-964-978 انتخاب
4- حرف هفدهم: ص
نويسنده:بنفشه رسولیان‌بروجنی ؛ شاعر:آذر صادقیان ؛ گرافيست:مجتبی عصیانی - نشر نوشته، کتابهای خورشید خانم - دیویی: 4fa1 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 40000 ریال - 7 -107-386-600-978 انتخاب
5- آموزش الفبا
نويسنده:مریم حسین‌زاده‌رنجبر ؛ ويراستار:سمیه جاودانی‌اخگر - آبان بانو - دیویی: 4fa1 - 12 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 70000 ریال - 0 -02-8860-600-978 انتخاب
6- الفبای طبیعت
شاعر:مرتضی عبدالوهابی - جامعه القرآن الکریم - دیویی: 8fa1 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 25000 ریال - 4 -011-358-600-978 انتخاب
7- الفبای قشنگ ایرانی
شاعر:رضا بهنام - آسمان اندیشه - دیویی: 8fa1.62 - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 35000 ریال - 1 -80-5790-600-978 انتخاب
8- هم‌آوا با آواها شعر الفبا آآآ اومد
شاعر:فرحناز یوسف‌زاده‌زنجانی - نی‌لبک - دیویی: 8fa1.62 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 64000 ریال - 7 -35-8235-964-978 انتخاب
9- الفبازی
شاعر:مهدی قاسمی - نگاران قلم - دیویی: 4fa1 - 12 صفحه - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3 -12-8367-600-978 انتخاب
10- کتاب شیرین الفبا
شاعر:مریم اکراد - آفتاب طلایی - دیویی: 4fa1 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 150000 ریال - 3 -00-7545-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 33