لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (10)
تالیف (7)
ترجمه (17)
تهران (24)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (24) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- یک قلب شکسته برای فروش
شاعر:الویس پریسلی ؛ گردآورنده:سیدحبیب گوهری‌راد - پیشتازان - دیویی: 782.42166092 - 308 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 22000 ریال - 3 -27-6958-964 انتخاب
2- "سفید اما سیاه": ترانه‌های امینم 2003 - 1999
مترجم:سیدحبیب گوهری‌راد ؛ مترجم:محمد عسگری‌سوغانلو - پویان،دژ - دیویی: 782.42166 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 12000 ریال - 3 -4-91723-964 انتخاب
3- ترانه‌های ماندگار جهان
گردآورنده:سیدحبیب گوهری‌راد ؛ ويراستار:غزاله دژکام - نشر پیشتازان - دیویی: 782.42166 - 328 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 22000 ریال - 6 -34-6958-964 انتخاب
4- آزاد چون پرنده: معرفی و ترانه‌های گروه بیتلز سروده جان لنون - پل مک کارتنی
گردآورنده:شروین سهامی‌پور - نشر مس - دیویی: 782.42166 - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 13000 ریال - 2 -2-92027-964 انتخاب
5- ترانه‌های امینم
مترجم:مهدی قربان‌زاده - نشر افکار - دیویی: 782.42166 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 10000 ریال - 7 -47-7858-964 انتخاب
6- یک قلب شکسته برای فروش: برگزیده‌ی ترانه‌های الویس پریسلی
شاعر:الویس پریسلی ؛ مترجم:سیدحبیب گوهری‌راد ؛ ويراستار:غزاله دژکام - دژ - دیویی: 782.42166092 - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 22000 ریال - 3 -27-6958-964 انتخاب
7- رقص شیطان: معرفی و ترانه‌های گروه متالیکا سروده جیمز هتفیلد
گردآورنده:سهراب محبی - نشر مس - دیویی: 782.42166 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 11500 ریال - 0 -3-92027-964 انتخاب
8- آزاد چون پرنده: معرفی و ترانه‌های گروه بیتلز سروده جان لنون - پل مک کارتنی
گردآورنده:شروین سهامی‌پور - نشر مس - دیویی: 782.42166 - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 13000 ریال - 2 -2-92027-964 انتخاب
9- متالی‌کا: رقص شیطان
شاعر:جیمز هتفیلد ؛ مترجم:سهراب محبی - نشر کتاب مس - دیویی: 782.42166 - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1383 - 26000 ریال - 0 -3-92027-964 انتخاب
10- زیر باران: ترانه‌های ماریا کری
مترجم:وحید کیان - اندیشه عالم - دیویی: 782.42168092 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 12000 ریال - 964-7281-51-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3