لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(122)
چاپ مجدد (109)
تالیف (117)
ترجمه (114)
تهران (195)
شهرستان (36)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (39)

تعداد یافت شده (231) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فیزیولوژی ورزش
نويسنده:ادوارد فاکس ؛ نويسنده:دونالدکی. متیوز ؛ مترجم:علی‌اصغر خالدان - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 612.044 - 416 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1373 - 4500 ریال - انتخاب
2- فیزیولوژی ورزش بالینی (ویژه دانشجویان علوم ورزشی و پزشکی)
نويسنده:پولاک ویلمور ؛ مترجم:فرزاد ناظم ؛ مترجم:ضیاء فلاح‌محمدی - دانشگاه بوعلی سینا - دیویی: 613.71 - 488 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 170000 ریال - 6 -03-6883-964 انتخاب
3- اوج‌رسی و کاهش تدریجی شدت تمرین برای قهرمانی (فیزیولوژی تمرین)
نويسنده:اینگیو موجیکا ؛ مترجم:بهزاد نوشادی - توپ - دیویی: 613.711 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 70000 ریال - 4 -5-92642-600-978 انتخاب
4- فیزیولوژی ورزشی تطبیقی (دیدگاه ابوعلی سینا)
نويسنده:عباس قنبری‌نیاکی - شرکت به نشر - دیویی: 612.044 - 116 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 10000 ریال - 4 -0423-02-964 انتخاب
5- مهارت تن‌ورزی
نويسنده:علی اسلامی‌نسب‌بروجردی ؛ نويسنده:محمد کشاورزشال - شفابخش - دیویی: 613.71 - 306 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 60000 ریال - 5 -8-95523-964-978 انتخاب
6- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیوید کاستیل ؛ مترجم:ضیاء‌الدین معینی - مبتکران،پیشروان - دیویی: 612.044 - 334 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 9 سال 1390 - 96000 ریال - 5 -460-486-964-978 انتخاب
7- مقدمات بیومکانیک ورزشی (با اصلاحات)
نويسنده:حیدر صادقی ؛ ويراستار:جمال یزدانی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 612.044 - 364 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 42000 ریال - 8 -940-459-964-978 انتخاب
8- کتاب مرجع بدن‌سازی بانوان
نويسنده:مه‌پری قاسم‌نژاد ؛ نويسنده:سعیده ایرانی‌صفت ؛ ويراستار:ناصر فتوگرافی - نشر ورزش - دیویی: 613.7045 - 320 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 300000 ریال - 4 -41-5796-600-978 انتخاب
9- کار قلب و فعالیت بدنی
نويسنده:پل دی. تامپسون ؛ مترجم:ماندانا غلامی ؛ مترجم:الهام افتخاری - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات - دیویی: 612.17088796 - 146 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 45000 ریال - 4 -1135-10-964-978 انتخاب
10- بیش‌تمرینی در ورزش
نويسنده:ریچارد کریدر ؛ نويسنده:اندرو فرای ؛ نويسنده:مری‌لوئیز اوتول - نشر چکامه - دیویی: 612.044 - 502 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 29000 ریال - 6 -19-7107-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 24