لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(289)
چاپ مجدد (212)
تالیف (412)
ترجمه (89)
تهران (361)
شهرستان (140)
كودك و نوجوان (20)
كمك درسی و آموزشی (41)

تعداد یافت شده (501) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نجات اندامها - نجات زندگی: حمایتهای حیاتی برای قربانیان جنگها و حوادث
نويسنده:هانس هوسوم ؛ نويسنده:مادس گیلبرت ؛ نويسنده:تورین ویسبورگ - سامان پیشه‌گر - دیویی: 363.34 - 84 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1 -2-93640-964 انتخاب
2- کمکهای اولیه
نويسنده:رقیه اسلامی ؛ ويراستار:الهام قهاری - سلیس - دیویی: 616.0252 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 50000 ریال - 8 -43-5712-600-978 انتخاب
3- جستجو و نجات در سیلاب = Search & rescue in flood
نويسنده:حامد فرساد ؛ نويسنده:شاهین محمدی‌یگانه ؛ نويسنده:فرشی توفیقی - مهر سهیل - دیویی: 363.348 - 166 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1 -1-95730-964 انتخاب
4- اورژانسهای داخلی
نويسنده:سیدمهدی موسوی ؛ نويسنده:افشین امینی - کتاب میر - دیویی: 616.025 - 1176 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 94000 ریال - 3 -216-498-964-978 انتخاب
5- کمک! خانم گنجشک بیهوش شد!
نويسنده:ناهید صفری‌گیگاسری ؛ تصويرگر:مریم عزیزمحسنی - جان‌جهان - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 20000 ریال - 2 -47-7944-964-978 انتخاب
6- آموزش نجات غریق و کمک‌های اولیه
نويسنده:اعظم دانایی ؛ ويراستار:ناصر فتوگرافی - نشر ورزش،بامداد کتاب - دیویی: 797.21 - 158 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 150000 ریال - 7 -08-5796-600-978 انتخاب
7- اورژانس‌های داخلی
نويسنده:سیدمهدی موسوی ؛ نويسنده:افشین امینی - کتاب میر - دیویی: 616.025 - 856 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 288000 ریال - 3 -216-498-964-978 انتخاب
8- امداد و نجات در حوادث جاده‌ای (1)
نويسنده:حمید قویدل‌باروق - نشر آیندگان - دیویی: 363.125 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 10000 ریال - 4 -71-6604-964 انتخاب
9- مدیریت بهداشت و ایمنی در سازمان‌ها و مراکز آموزشی
گردآورنده:پوراندخت نیرومند ؛ گردآورنده:سهراب مسجدیان‌جزی ؛ گردآورنده:محبوبه رنجبر - صفار،پازیریک - دیویی: 363.11 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 30000 ریال - 6 -354-388-964-978 انتخاب
10- کمک‌های اولیه: مجموعه کتب آموزش بهورزی
تدوين:زهره حسینی - سخن گستر - دیویی: 616.0252 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - 0 -427-477-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 51