لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(332)
چاپ مجدد (397)
تالیف (379)
ترجمه (350)
تهران (639)
شهرستان (90)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (106)

تعداد یافت شده (729) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- درآمدی به جامعه‌شناسی
نويسنده:بروس کوهن ؛ مترجم:محسن ثلاثی - توتیا - دیویی: 301 - 380 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 25000 ریال - 6 -18-6894-964 انتخاب
2- تحلیل نظری و تطبیقی در جامعه‌شناسی
نويسنده:مسعود چلبی - نشر نی - دیویی: 301 - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 186000 ریال - 9 -329-185-964-978 انتخاب
3- درآمدی به جامعه‌شناسی
نويسنده:بروس کوهن ؛ مترجم:محسن ثلاثی - نشر توتیا - دیویی: 301 - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 27 سال 1385 - 22000 ریال - 4 -1-90373-964 انتخاب
4- پیشکسوتان (یادگاران ماندگار)
نويسنده:حبیب زمانی‌محجوب ؛ نويسنده:مجید سلیمانی - زمزم هدایت - دیویی: 301 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 18000 ریال - 5 -059-246-964-978 انتخاب
5- چکیده آثار آنتونی گیدنز
نويسنده:آنتونی گیدنز ؛ مترجم:حسن چاوشیان ؛ ويراستار:فیلیپ کسل - ققنوس - دیویی: 301 - 488 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 42000 ریال - 2 -523-311-964 انتخاب
6- نظریه‌های جامعه‌شناسی
نويسنده:تقی آزادارمکی - سروش - دیویی: 301.01 - 340 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 62000 ریال - 4 -970-435-964 انتخاب
7- مقدمات جامعه‌شناسی
نويسنده:کرامت‌اله راسخ ؛ ويراستار:صمد مهماندوست - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم - دیویی: 301 - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 130000 ریال - 6 -86-1024-964-978 انتخاب
8- جامعه‌شناسی فرهنگ
نويسنده:تقی آزادارمکی - نشر علم - دیویی: 301 - 286 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 275000 ریال - 2 -945-405-964-978 انتخاب
9- اقتصاد و جامعه
نويسنده:ماکس وبر ؛ مترجم:مصطفی عمادزاده ؛ مترجم:مهرداد ترابی‌نژاد - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 301 - 580 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 35500 ریال - 9 -982-459-964 انتخاب
10- جامعه‌شناسی
نويسنده:مینا رسایی - علمی سنا - دیویی: 301.09 - 242 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 160000 ریال - 9 -49-7827-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 73