لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(339)
چاپ مجدد (404)
تالیف (387)
ترجمه (356)
تهران (650)
شهرستان (93)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (106)

تعداد یافت شده (743) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- درآمدی به جامعه‌شناسی
نويسنده:بروس کوهن ؛ مترجم:محسن ثلاثی - نشر توتیا - دیویی: 301 - 398 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1386 - 25000 ریال - 6 -18-6894-964 انتخاب
2- نظریه‌های جامعه‌شناسی طردشدگان اجتماعی
نويسنده:مارتین زیبرا ؛ مترجم:حسن حسینی - آن - دیویی: 302.3 - 210 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 22000 ریال - 2 -32-8065-964 انتخاب
3- کین توزی
نويسنده:ماکس شلر ؛ مترجم:صالح نجفی ؛ مترجم:جواد گنجی - ثالث - دیویی: 179.8 - 228 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 125000 ریال - 7 -593-380-964-978 انتخاب
4- جامعه‌شناسی نظری "مبانی، اصول و مفاهیم": مطالعه‌ای در باب جامعه‌شناسی معرفت علم جامعه‌شناختی
نويسنده:حسین‌ابوالحسن تنهایی - بهمن برنا - دیویی: 301 - 424 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 180000 ریال - 8 -8-92802-964-978 انتخاب
5- جامعه ایده‌آل در نهج‌ البلاغه بر اساس نظریات تفسیری ماکس وبر
نويسنده:محسن محمدی - سنجش و دانش - دیویی: 297.91515 - 102 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 180000 ریال - 9 -110-469-600-978 انتخاب
6- جامعه و جامعه‌شناسی
نويسنده:احسان طبری - مروارید - دیویی: 301 - 38 صفحه - چاپ 2 سال 1358 - انتخاب
7- مبانی جامعه‌شناسی
نويسنده:منصور وثوقی ؛ نويسنده:علی‌اکبر نیک‌خلق - خردمند - دیویی: 301 - 289 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1373 - 3600 ریال - انتخاب
8- مبانی جامعه‌شناسی
نويسنده:بروس کوهن ؛ مترجم:غلامعباس توسلی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 301 - 444 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1374 - 4800 ریال - انتخاب
9- غریزه جنسی و سرکوبی آن در جوامع ابتدایی
نويسنده:برانیسلاف مالینوفسکی ؛ مترجم:محسن ثلاثی ؛ ويراستار:ثریا بابایی - ثالث - دیویی: 304.7099531 - 260 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 48000 ریال - 3 -348-380-964-978 انتخاب
10- وضع بشر
نويسنده:هانا آرنت ؛ مترجم:مسعود علیا - ققنوس - دیویی: 301 - 488 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1392 - 240000 ریال - 6 -912-311-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 75