لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(291)
چاپ مجدد (342)
تالیف (327)
ترجمه (306)
تهران (556)
شهرستان (77)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (96)

تعداد یافت شده (633) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گفتارهایی درباره‌ی ایستادگی در برابر نولیبرالیسم
نويسنده:پی‌یر بوردیو ؛ مترجم:علیرضا پلاسید - اختران - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1500 نسخه - 27500 ریال - 1 -95-8897-964-978 انتخاب
2- دعوت به جامعه‌شناسی: نگاهی انسان گرایانه
نويسنده:پیترال. برگر ؛ مترجم:رضا فاضل - ثالث - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1100 نسخه - 135000 ریال - 6 -925-380-964-978 انتخاب
3- مبانی جامعه‌شناسی
نويسنده:آذر قلی‌زاده - محتشم - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 2000 نسخه - 6500 ریال - 6 -4-91244-964 انتخاب
4- نظریه‌های جامعه‌شناسی: ویژه‌ی دوره‌های کارشناسی علوم اجتماعی
نويسنده:حسین ادیبی - نشر مرندیز - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2200 نسخه - 40000 ریال - 5 -36-9921-964-978 انتخاب
5- جامعه‌شناسی
نويسنده:آنتونی گیدنز ؛ مترجم:منوچهر صبوری‌کاشانی - نشر نی - 888 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 29 سال 1393 - 2000 نسخه - 280000 ریال - 2 -168-312-964 انتخاب
6- مفاهیم اساسی جامعه‌شناسی
نويسنده:ماکس وبر ؛ مترجم:احمد صدارتی - مرکز - 160 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1367 - 3400 نسخه - 600 ریال - انتخاب
7- درآمدی بر جامعه
نويسنده:یان رابرتسون ؛ مترجم:حسین بهروان - بنیاد پژوهشهای اسلامی - 440 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 3000 نسخه - 5200 ریال - انتخاب
8- مبانی جامعه‌شناسی
نويسنده:آذر قلی‌زاده - محتشم - 202 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 2000 نسخه - 4500 ریال - انتخاب
9- جامعه‌شناسی جهان سوم (رشته علوم اجتماعی)
نويسنده:امیر آشفته‌تهرانی - دانشگاه پیام نور - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1389 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 2 -135-455-964-978 انتخاب
10- جامعه‌شناسی انتقادی: متن‌هایی از هگل - مارکس - لوکاچ - دیلتای - گادامر - لورنتزز - تیلور - ریکور - هورکهایمر - پولاک - آدورنو - بنیامین - مارکوزه - ها
ويراستار:پل کانرتون ؛ مترجم:حسن چاوشیان - کتاب آمه - 584 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 120000 ریال - 5 -41-5757-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 64