لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(46)
چاپ مجدد (44)
تالیف (75)
ترجمه (15)
تهران (69)
شهرستان (21)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (31)

تعداد یافت شده (90) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روش تدریس تربیت بدنی در مدارس
نويسنده:غلامرضا شعبانی‌بهار - دانشگاه بوعلی سینا - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 2000 نسخه - 120000 ریال - 3 -95-8950-964-978 انتخاب
2- روش‌های تدریس تربیت بدنی در مدارس
نويسنده:محمدرضا پورفرخ - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 8 -1182-10-964-978 انتخاب
3- تربیت بدنی و ورزش در مدارس
نويسنده:بتول مشرف‌جوادی ؛ ويراستار:شهناز خانلو - مرکز نشر دانشگاهی - 130 صفحه - چاپ 2 سال 1369 - 3000 نسخه - 550 ریال - انتخاب
4- دو و میدانی: پرشها و پرتابها
نويسنده:بیژن شادمهر ؛ نويسنده:حمیدرضا رجبی ؛ نويسنده:نعیما خواجوی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 384 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 1500 نسخه - 27500 ریال - 1 -454-459-964 انتخاب
5- چکیده و آزمونهای چهارگزینه‌ای، تکمیلی و تشریحی تربیت بدنی عمومی 1 و 2
نويسنده:ابوالفضل فراهانی ؛ تدوين:محمد کاشف - نشر حقوق ‌اسلامی - 148 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2500 نسخه - 14000 ریال - 2 -57-8692-964 انتخاب
6- دو و میدانی: پرشها و پرتابها
نويسنده:محمدرضا بیات ؛ نويسنده:بیژن شادمهر ؛ نويسنده:حمید رجبی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 398 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1387 - 1500 نسخه - 38000 ریال - 0 -454-459-964-978 انتخاب
7- آنچه یک معلم تربیت بدنی باید بداند
نويسنده:فخرالدین حسنلویی ؛ نويسنده:خالد دودمان ؛ نويسنده:فخرالدین بایزیدی - ارسطو،سامانه اطلاع‌رسانی چاپ و نشر ایران - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 4 -45-7558-600-978 انتخاب
8- تربیت بدنی در مدارس: آموزش - اهداف و راهبردها (روش تدریس تربیت بدنی مدل عاطفی - اجتماعی)
نويسنده:دونالد هلیسون ؛ مترجم:محسن حلاجی ؛ ويراستار:ناصر فتوگرافی - نشر ورزش - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 500 نسخه - 125000 ریال - 3 -51-5796-600-978 انتخاب
9- کتاب کار دانش‌آموز: مبانی تربیت بدنی (واحدهای پرورشی دوره متوسطه)
نويسنده:محسن حلاجی - موسسه‌ فرهنگی ‌منادی‌ تربیت - 76 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 2000 نسخه - 0 -024-348-964 انتخاب
10- اصول آموزش در تربیت بدنی
نويسنده:رحیم شریف ؛ نويسنده:بهنام زایر ؛ ويراستار:عبدالناصر نظریانی - اریکه - 132 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 4 -5-94707-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9