لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(46)
چاپ مجدد (44)
تالیف (75)
ترجمه (15)
تهران (69)
شهرستان (21)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (31)

تعداد یافت شده (90) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دو و میدانی: پرشها و پرتابها
نويسنده:محمدرضا بیات ؛ نويسنده:بیژن شادمهر ؛ نويسنده:حمید رجبی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 400 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1388 - 1500 نسخه - 42000 ریال - 0 -454-459-964-978 انتخاب
2- تربیت بدنی عمومی
نويسنده:ولی‌الله نصراله‌نژاد - حفیظ - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 14000 ریال - 5 -030-177-964-978 انتخاب
3- ورزش‌های رایج در آموزش و پرورش
نويسنده:وحید بخشعلی‌پور - پوررفیع - 132 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 170000 ریال - 5 -0-94879-600-978 انتخاب
4- دو و میدانی: پرشها و پرتابها
نويسنده:بیژن شادمهر ؛ نويسنده:حمیدرضا رجبی ؛ نويسنده:نعیما خواجوی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 400 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 1 -454-459-964 انتخاب
5- روش تدریس تربیت بدنی در مدارس
نويسنده:غلامرضا شعبانی‌بهار - دانشگاه بوعلی سینا - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1500 نسخه - 45000 ریال - 3 -95-8950-964-978 انتخاب
6- دویدن برای همه
نويسنده:جوسی پارت ؛ مترجم:عبدالامیر موسویان ؛ ويراستار:قربان ولیئی - موسسه ‌کتاب ‌همراه - 80 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 6 سال 1388 - 3000 نسخه - 4000 ریال - 0 -19-6982-964 انتخاب
7- روش تدریس تربیت بدنی
نويسنده:محسن شفیعی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 242 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 5 -08-2651-964-978 انتخاب
8- اصول آموزش هندبال 1
نويسنده:علیرضا شهسوار ؛ ويراستار:محمدرضا اسد - دانشگاه پیام نور - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 3000 نسخه - 39000 ریال - 3 -886-387-964-978 انتخاب
9- کلیات و مبانی تربیت بدنی در مدارس
نويسنده:اردشیر براتی ؛ نويسنده:ساسان فرامرزی ؛ نويسنده:علیرضا قیمالی - جوهر حیات - 102 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 5 -42-8700-600-978 انتخاب
10- مقدمه‌ای بر اکتساب مهارت در ورزش
نويسنده:جان هانیبورن ؛ مترجم:عبدالله قاسمی ؛ مترجم:مدینه زرین - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران - 196 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 45000 ریال - 9 -786-223-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9