لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(46)
چاپ مجدد (44)
تالیف (75)
ترجمه (15)
تهران (69)
شهرستان (21)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (31)

تعداد یافت شده (90) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دو و میدانی: دوها
نويسنده:محمدرضا بیات ؛ نويسنده:علی کلهر ؛ نويسنده:بیژن شادمهر - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 384 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 1000 نسخه - 18000 ریال - 0 -480-459-964 انتخاب
2- اصول آموزش هندبال 1
نويسنده:علیرضا شهسوار ؛ ويراستار:محمدرضا اسد - دانشگاه پیام نور - 146 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1397 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 3 -886-387-964-978 انتخاب
3- دو و میدانی: پرشها و پرتابها
نويسنده:محمدرضا بیات ؛ نويسنده:بیژن شادمهر ؛ نويسنده:حمید رجبی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 400 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 1500 نسخه - 32000 ریال - 0 -454-459-964-978 انتخاب
4- تربیت بدنی عمومی (ویژه دانشجویان)
نويسنده:محمدعلی سلطانیان - دانشگاه سمنان - 238 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1200 نسخه - 80000 ریال - 6 -39-7065-600-978 انتخاب
5- دو و میدانی: دوها
نويسنده:محمدرضا بیات ؛ نويسنده:علی کلهر ؛ نويسنده:بیژن شادمهر - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 376 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 1500 نسخه - 26000 ریال - 0 -480-459-964 انتخاب
6- روش تدریس تربیت بدنی (مفاهیم و کاربردها)
نويسنده:رضا امیری ؛ نويسنده:شهرام عظیمی - راز نهان - 214 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 2 -421-258-600-978 انتخاب
7- مبانی تربیت بدنی: راهنمای مربیان تربیت بدنی: فعالیت‌های پرورشی دوره متوسطه
نويسنده:محسن حلاجی ؛ ويراستار:منوچهر فضلی‌خانی ؛ ويراستار:ترانه امیرابراهیمی - موسسه‌ فرهنگی ‌منادی‌ تربیت - 100 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1380 - 3000 نسخه - 1 -45-6854-964 انتخاب
8- دویدن برای همه
نويسنده:جوسی پارت ؛ مترجم:عبدالامیر موسویان - موسسه ‌کتاب ‌همراه - 80 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 4 سال 1382 - 5000 نسخه - 1500 ریال - 0 -19-6982-964 انتخاب
9- روش‌های آموزش در تربیت بدنی
نويسنده:فرشاد سارجالویی ؛ ويراستار:سعید سعیدی - بامداد کتاب ،نشر ورزش - 130 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 99000 ریال - 8 -04-8131-964-978 انتخاب
10- آموزش هماهنگ تربیت ‌بدنی در مدارس
نويسنده:فرشته خبازیان - سخن گستر،دانشگاه آزاد اسلامی (مشهد) - 164 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 120000 ریال - 7 -651-247-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9