لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(50)
چاپ مجدد (46)
تالیف (81)
ترجمه (15)
تهران (75)
شهرستان (21)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (34)

تعداد یافت شده (96) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روش‌های آموزش تربیت بدنی
نويسنده:حمید پاشایی‌فر ؛ نويسنده:محمدباقر ندیمی ؛ نويسنده:رضا بابالویان - پژوهشهای دانشگاه - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 100000 ریال - 9 -68-8038-600-978 انتخاب
2- اصول آموزش هندبال 1
نويسنده:علیرضا شهسوار ؛ ويراستار:محمدرضا اسد - دانشگاه پیام نور - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 4000 نسخه - 20000 ریال - 3 -886-387-964-978 انتخاب
3- روش تدریس تربیت بدنی در مدارس
نويسنده:محمد نبوی ؛ نويسنده:محمود ذکایی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 196 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1396 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 5 -0296-02-600-978 انتخاب
4- تربیت بدنی در مدارس: آموزش - اهداف و راهبردها (روش تدریس تربیت بدنی مدل عاطفی - اجتماعی)
نويسنده:دونالد هلیسون ؛ مترجم:محسن حلاجی ؛ ويراستار:ناصر فتوگرافی - نشر ورزش - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 500 نسخه - 125000 ریال - 3 -51-5796-600-978 انتخاب
5- دو و میدانی: پرشها و پرتابها
نويسنده:محمدرضا بیات ؛ نويسنده:بیژن شادمهر ؛ نويسنده:حمید رجبی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 400 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1390 - 1500 نسخه - 50000 ریال - 0 -454-459-964-978 انتخاب
6- کتاب کار دانش‌آموز: مبانی تربیت بدنی (واحدهای پرورشی دوره متوسطه)
نويسنده:محسن حلاجی - موسسه‌ فرهنگی ‌منادی‌ تربیت - 76 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 2000 نسخه - 0 -024-348-964 انتخاب
7- دو و میدانی: پرشها و پرتابها
نويسنده:محمدرضا بیات ؛ نويسنده:بیژن شادمهر ؛ نويسنده:حمید رجبی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 400 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 1500 نسخه - 32000 ریال - 0 -454-459-964-978 انتخاب
8- روش‌های آموزش تربیت بدنی
نويسنده:امید صفری ؛ نويسنده:غلامرضا صفری - نامه‌ی پارسی - 94 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 2 -44-6183-600-978 انتخاب
9- کتاب‌کار درس تربیت بدنی: ویژه آموزگاران ابتدایی (دوره دوم)
نويسنده:ندا بوداغی ؛ نويسنده:سارا نصیری ؛ نويسنده:سکینه نوروزیان - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 3 -1300-08-964-978 انتخاب
10- ورزش‌های رایج در آموزش و پرورش
نويسنده:وحید بخشعلی‌پور - پوررفیع - 132 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 170000 ریال - 5 -0-94879-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10