لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(517)
چاپ مجدد (668)
تالیف (947)
ترجمه (238)
تهران (837)
شهرستان (348)
كودك و نوجوان (85)
كمك درسی و آموزشی (56)

تعداد یافت شده (1185) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای پدران و مادران: شیوه‌های برخورد با کودکان
نويسنده:محمدعلی سادات - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 649.1 - 204 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1378 - 3000 نسخه - 4500 ریال - 2 -317-430-964 انتخاب
2- پدر و مادری
نويسنده:ابراهیم اصلانی - قو - دیویی: 649.1 - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 8000 ریال - 0 -050-156-964-978 انتخاب
3- تاثیر روابط والدین بر فرزندان
نويسنده:مریم کریمی‌صمدی - فراسخن - دیویی: 649.1 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 16000 ریال - 5 -10-5593-600-978 انتخاب
4- راهنمای پدران و مادران: شیوه‌های برخورد با کودکان
نويسنده:محمدعلی سادات - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 649.1 - 204 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 22 سال 1396 - 2000 نسخه - 3 -317-430-964-978 انتخاب
5- نقش خانواده در تربیت کودک
نويسنده:لئونیدایوانوویچ لاوروف ؛ نويسنده: لاورووا ؛ مترجم:سیدمحمد تقی‌زاده‌مطلق - انیس - دیویی: 649.1 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 7500 ریال - 0 -4-90478-964 انتخاب
6- کلیدهای عادت دادن فرزند به کار در خانه
نويسنده:بانی‌رانیان مک‌کلو ؛ نويسنده:سوزان‌واکر مانسون ؛ مترجم:زهرا جعفری - نشر صابرین - دیویی: 646.78 - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1387 - 4000 نسخه - 35000 ریال - 5 -62-6181-964-978 انتخاب
7- چگونگی مفاهیم اخلاقی در مدرسه و راه مدرسه
نويسنده:لیلی انگجی ؛ ويراستار:احمد برادری ؛ گرافيست:مجتبی احمدی - شارع - دیویی: 370.11 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 3500 نسخه - 6000 ریال - 5 -09-7693-964 انتخاب
8- تنبیه: چگونه بدون تنبیه تربیت کنیم؟
نويسنده:مریم احمدی‌شیرازی ؛ ويراستار:مینو میرزاده - مادران امروز - دیویی: 649.64 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 2000 نسخه - 45000 ریال - 8 -7-90730-600-978 انتخاب
9- همراه با کودک خود: والدین آگاه، کودکان شاداب
نويسنده:لیدا محمدی‌حسینی‌نژاد - فائق - دیویی: 155.924 - 80 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 6 -66-7592-964-978 انتخاب
10- گنج خانواده: بخوانیم تا بهتر زندگی کنیم
نويسنده:سیدمحسن حجازی‌زاده - اکرام - دیویی: 297.483 - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 5 -12-9996-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 119